סערה פוליטית במגזר הערבי: בעקבות הצעת החוק של ח"כ מג'אדלה לקציבת כהונת נשיא בית הדין השרעי

סערה גדולה מתרחשת בקרב ערביי ישראל, בעקבות הנחת הצעת החוק של סגן יו"ר הכנסת, ח"כ גאלב מג'אדלה, לקציבת תקופת כהונתו של נשיא בית הדין השרעי. כיום, מוגבלת תקופת הכהונה של הנשיא לתקופה של 10 שנים, אולם קיימת החרגה בחוק הקיים כלפי הנשיא הנוכחי, הקאדי אחמד נאטור.

נאטור משמש כקאדי כבר כ-28 שנים, מהן 18 כראש בית הדין, ונותרו לו כ-11 שנים נוספות עד לפרישתו. הצעת החוק של מג'אדלה מבקשת להשוות את תנאי הכהונה של נשיא בין הדין לזו של נשיא בית משפט שלום, מחוזי ועליון, מבקר מדינה ועוד.

הצעת החוק מבקשת לקצוב את תקופת כהונת נשיא בית הדין לשבע שנים, ולבטל את ההחרגה על הנשיא הנוכחי.

לדברי מג'אדלה, "בתקופתו של יוסי ביילין כשר משפטים פעלנו להשוואת מעמדו של נשיא בין הדין השרעי לזה של שופט, ועכשיו עלינו להשוות גם את החובות המוטלות עליו".

הצעת החוק עוררה סערה בקרב הציבור הערבי ומנהיגיו, במהלכה אף הסירו את חתימתם מהצעת החוק חברי הכנסת מטעם סיעת חד"ש. יש לציין, כי הנשיא נאטור מקורב מאוד ליו"ר ועדת המעקב של ערביי ישראל, ולכן הוא בעל יכולת להפעיל לחץ ציבורי אינטנסיבי על חברי הכנסת.

סגן יו"ר הכנסת מג'אדלה טוען כי "לציבור הערבי מגיעה מנהיגות ראויה, הכפופה לכל כללי המינהל התקין ולא מועלת בתפקידה עקב שחיקת יתר".