מליאת הכנסת אישרה את "חוק בשארה" בקריאה שנייה ושלישית ברוב גדול של 36 מול 11  מתנגדים. על-פי הצעת החוק, יופסקו העברת שכר או תשלומים אחרים לח"כ מכהן או לח"כ לשעבר אם לא התייצבו לחקירה או למשפט בגין חשד לביצוע עבירה חמורה. את הצעת החוק יזמו ח"כ ישראל חסון (קדימה), ס' ראש השב"כ לשעבר וח"כ יריב לוין (ליכוד), יו"ר ועדת הכנסת

מטרת הצעת החוק היא להפסיק העברת שכר, גמלה ותשלומים אחרים מאוצר המדינה לחבר כנסת מכהן או לחבר כנסת לשעבר שדרוש לחקירה או שתלוי ועומד נגדו כתב אישום או שהורשע בעבירה חמורה שבוצעה בעת כהונתו בכנסת, והוא אינו מתייצב לחקירה או למשפט או לריצוי העונש. מדובר בעבירה שדינה עשר שנות מאסר או יותר שבוצעה בעת כהונתו, ומחייבת לשם כך בדיקה והודעה של היועץ המשפטי לממשלה, והחלטה של ועדת הכנסת ושל מליאת הכנסת.

נכון להיום, מתקיים מצב אבסורדי לפיו חבר כנסת מכהן או לשעבר, אשר נדרשים לחקירה או שהוגש נגדם כתב אישום בגין עבירות מעין אלה, אף שבוצעו במהלך כהונתם, ואינם מתייצבים לחקירה או למשפט, יכולים ברוב המקרים להמשיך וליהנות מתשלומי שכר ותשלומים אחרים מהכנסת.  כך למשל, נהנה ח"כ לשעבר עזמי בשארה מיותר מחצי מיליון ש"ח ששולמו לו על-ידי הכנסת.

בדברי ההסבר להצעת החוק כתבו היוזמים כי "המצב כיום גורם לעיוות, ולכן יש לקבוע נורמה על פיה שליחי ציבור ממלאים ומקיימים את חובתם במסגרת החוק ובכפוף לגורמי אכיפת החוק...יש לנקוט בסנקציה כלפי כל אחד, ללא הבדל דת, גזע, מין או לאום, אשר ייחשד בהפרת החוק ולא יעמיד את עצמו לרשות גורמי אכיפת החוק. זהו צעד סביר שבו כל "דמוקרטיה מתגוננת" צריכה וראוי שתנקוט, צעד המהווה אמירה ברורה וחד משמעית של חברי הבית."

ח"כ ישראל חסון, ס' ראש השב"כ לשעבר ויוזם הצעת החוק אמר לאחר ההצבעה כי "כבודה של כנסת ישראל ניצל היום. החוק שעבר נותן מענה לסיטואציה המקוממת והמביכה שנוצרה. עזמי בשארה עשה שימוש ציני בחוק וזלזל ברשויות החוק של מדינת ישראל, בניגוד למה שמצופה ונדרש מהמחוקק. ח"כ שלא נוהג כך- צריך לשלול ממנו כל גמלה או תשלום מהכנסת. אני לא מכיר שום מדינה שנמצאת בעימות ומשלמת לסוכן שמשרת את האויב מעל ל- 500 אלף ש"ח במצטבר. חוק זה נועד לתקן את העיוות שהגענו אליו".

ח"כ ישראל חסון ציין גם כי בכוונתו לפנות במכתב ביחד עם עוד תשעה ח"כים, כמחויב על-פי הצעת החוק, ליועמ"ש לממשלה, עו"ד יהודה ויינשטיין. היועמ"ש לממשלה הוא שאמור להודיע ליו"ר הכנסת וליו"ר ועדת הכנסת כי ח"כ לשעבר, עזמי בשארה, חשוד בריגול למען החזבאללה, פעולה המהווה עבירה פלילית שעונשה עשר שנות מאסר או יותר, ושאותה ביצע בעת כהונתו כחבר הכנסת  וכי לא התייצב לחקירה או למשפט שהוזמן אליהם.