סיעת יהדות התורה בכנסת נועדה אתמול עם ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, בלשכתו בכנסת, והעלתה בפניו את בעיות הדיור, החינוך והבטחת ההכנסה. בישיבה השתתפו מר אייל גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר צבי האוזר מזכיר הממשלה, מר נתן אשל מנהל לשכת ראש הממשלה, ופרח לרנר יועצת ראש הממשלה

בנושא הדיור הועלתה המצוקה של כלל הציבור, ובמיוחד של הציבור החרדי, כאשר לזוג צעיר אין אפשרות להגיע לקורת גג ראויה, בגלל מכלול של סיבות כמו המיסוי הגבוה על בניה, העדר קרקע לבניה, מחסור בדירות 2-3 חדרים, התייקרות מחירים ועוד. לכן יש צורך מצד הממשלה לחדש את מענקי המקום, לתת משכנתאות בתנאים נוחים ולהפחית את המיסוי, לדאוג להפשרת קרקעות הוזלת עליות הפיתוח ולהסרת חסמים.

בנושא החינוך הועלתה החלטת בג"צ בעניין לימודי הליב"ה במוסדות החינוך העצמאי, שיושמה על ידי שר החינוך בהפחתה מיידית של תקצוב עשרות מיליוני שקלים, וכן תשובת משרד החינוך לבג"צ הכוללת הודעה על כוונה של המשרד להיכנס לתכני הלימודים בתתי"ם ובחנה"ע ולקבוע מפקחים מטעמו, דברים שלא היו מאז קום המדינה; הדרישה שהממשלה תמשיך להגן על תקצוב הישיבות הקטנות ועוד.

בנושא הבטחת ההכנסה הועלתה הדרישה שהממשלה תחוקק ללא דיחוי את החוק שיאפשר המשך מתן הסיוע לאברכים כפי שהיה במשך 30 השנים האחרונות.

בדיון שהתפתח סביב נושאים אלו אמר ראש הממשלה כי הוא החל בשורה של דיונים מפורטים בנושא הדיור, כולל בטווח הקצר והבינוני, במגמה לפתור את הבעיה המעיקה על כלל האזרחים ובתוכם הציבור החרדי, ויצרף לדיונים אלו נציג של סיעת יהדות התורה. לגבי הבטחת הכנסה אמר נתניהו כי: "הרי הועדה שהוקמה תמצא את הדרך המתאימה להביא לכנסת בהקדם את החוק הנדרש". אשר לחינוך ייבדקו הנושאים שהועלו על ידי חברי הסיעה. ראש הממשלה הודיע כי ימשיך בדיונים עם סיעת יהדות התורה בנושאים אלו.