החלטתם על נישואים פתוחים? זה יכול להיגמר בגירושין סגורים. נישואים פתוחים, או עצימת עין מכוונת תוך התעלמות מבגידה, אולי קיימים בחברה הישראלית, אך אינם מוכרים בהלכה היהודית. לפי ההלכה, העבירה החמורה ביותר הקיימת במסגרת הנישואים הוא כאשר אשת איש מקיימת יחסים אינטימיים (ובלשון מקצועית - יחסי אישות) עם גבר אחר.

כלים

חומר למחשבה למי שעוסק בחילופי זוגות, או שוקל לאמץ את הסידור של נישואים פתוחים- רגע לפני שעונת הבגידות החמה מתחילה: לאחרונה פורסמו באמצעי התקשורת מספר סיפורים על זוגות, שמתוך בחירה החליטו לכונן יחסים פתוחים. "גם כאשר מקיימים בני הזוג בהסכמה "נישואים פתוחים", אומר עו"ד דר' רן מובשוביץ, "ואפילו כאשר שניהם מבחירה מגיעים לאירוע של "חילופי זוגות", התנהגות כזאת, אפילו אם היא חד פעמית, עלולה לפגוע קשות בזכויותיה של אישה מבעלה."

"בתחום זה אין שוויון בהלכה". מסביר דר' מובשוביץ. "גבר יכול לעשות ככל העולה על רוחו ולקיים יחסי אישות עם אישה אחרת, בתנאי שהינה פנויה (אלמנה, גרושה, רווקה) ולא אשת איש, אך לאישה אסור לקיים יחסי אהבה או יחסים אינטימיים עם גבר אחר גם אם בעלה מסכים לכך. הדבר עלול לפעול כנגדה, והבעל עלול להשתמש בכך בעתיד בבית דין רבני"

"מבחינת ההלכה, לפיה פוסקים בבתי הדין הרבניים, אישה יכולה לעשות לבעלה הרבה עוולות, ועל הכול הוא רשאי לסלוח, אבל לא על בגידה," מזהיר עו"ד דר' רן מובשוביץ "אפילו בעל שמעוניין לסלוח על בגידה אינו רשאי לכך, אלא מחויב לתת לה גט. אישה שקיימה יחסים עם אחר נחשבת "אישה אשר זנתה תחת בעלה", והיא אסורה הן על בעלה והן על בועלה (המאהב), גם אם מדובר באירוע חד פעמי."

ומה קורה כאשר הגבר בוגד באשתו?

"התשובה בקצרה היא - כלום" אומר עו"ד מובשוביץ "הסנקציות היחידות שמפעילים נגד גבר היא כאשר הוא מורד, כלומר, לא מקיים יחסי מין עם אשתו. מעבר לזה הדת לא מאוזנת, אין שוויון בין הגבר ואישה. כל עוד הבעל מקיים את החובות המיניות שלו כלפי אשתו, ספק אם בית הדין יטיל עליו איזושהי סנקציה. אם האישה תפנה לערכאות ותראה תמונות של הבעל עם אישה אחרת, והבעל יבקש שלום בית, סליחה ומחילה, סביר שבית הדין יורה על שלום בית ויורה לאישה לתת לבעל הזדמנות נוספת אם שוכנע שהוא מעוניין לתקן את דרכיו, הזדמנות כזאת לא תינתן לאישה."

ההלכה היהודית ברורה והחלטית בעניין בוגדנות האישה ולא מתירה לבעל לסלוח לאשתו אם זנתה תחתיו מרצונה החופשי (לא אונס). במקרה של בגידה שכזאת אסור לבעל להמשיך ולקיים אתה יחסי אישות.

מדוע במקרים האחרים הבעל יכול היה לסלוח ובמקרה זה לא?

"הסיבה היא שאין כאן רק עבירה על חיוב של אחד מבני הזוג כלפי השני, זאת אומרת משהו שקשור בבעיות של אמון, אלא משהו הרבה יותר חמור," מסביר עו"ד דר' רן מובשוביץ "עבירה על הדין שמטרתו לשמור על טהרת המשפחה. לכן, גם אם הסכמתם להמשיך לחיות יחד, אם הוכחה הבגידה היא אינה מתקבלת על הדעת בדת היהודית".

תוצאת הבגידה של אישה בבעלה היא הפסד של מזונות אישה, אך לא הפסד של רכוש, או משמורת הילדים.

"לסיכום," אומר עו"ד דר' רן מובשוביץ "המצב בין גברים ונשים בכל הקשור לבגידות אינו מאוזן. אישה בוגדת מפסידה הרבה יותר מגבר שבוגד. ניתן לכפות על האישה גט, והיא מפסידה את זכותה למזונות. על גבר בוגד – לא ניתן לכפות מתן גט. גם בבית המשפט לענייני משפחה שגישתו ליברלית ומתירנית יותר מבית הדין הרבני, אישה הבוגדת בבעלה מפסידה את מזונותיה, שכן גם בית המשפט האזרחי דן לפי הדין האישי ופוסק לפי כללי המשפט העברי בנושא מזונות האישה."