מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי משטרת ישראל, הרסו ופינו גשרים בלתי חוקיים שהוקמו על ידי מסיגי גבול לצורכיהם האישיים על חשבון הקרקע הציבורית באיזור נחל אלכסנדר

כלים

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל הרסו ופינו בשבוע שעבר גשרים, שהוקמו בניגוד לחוק על ידי מסיגי גבול תושבי טייבה, אשר השתלטו על אדמות מדינה בשטחי נחל אלכסנדר סמוך לטייבה.

בחלקות אליהן פלשו מסיגי הגבול הם הקימו שני גשרים בלתי חוקיים באורך של כ-15 מטרים כל אחד, החוצים את נחל אלכסנדר מגדה אחת אל השנייה על מנת לייצר קיצור דרך לשטחים החקלאיים אשר הם מעבדים. הגשרים הפיראטיים שהוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק מהווים מטרד וסכנה לציבור.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגישו נגד הפולשים תלונה בתחנת משטרת קדמה, באשמת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, ופינו את הקרקע מתוקף צו סילוק פולשים, בליווי שוטרי יחידת מתפ"א של המשטרה ובאמצעות ציוד מכני הנדסי. המפקחים שילטו את האזור בשלטים המתריעים מפני פלישות חוזרות, הפסולת פונתה לאתרים מורשים והקרקע הוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי, במטרה לגבש נגד הפולשים תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם. התביעה תתייחס להחזר עלויות הפינוי שכללו את שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה וכן דמי שימוש בקרקע.

ישראל סקופ, מנהל החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מדובר במקרה חמור בו הפולשים ניסו ליצור קיצור דרך לטובתם האישית על חשבון הציבור תוך השתלטות על אדמות מדינה. בניית הגשרים הללו מהווה מטרד וסכנה לציבור היות ומדובר בגשרים לא מורשים שאין איש האחראי לבטיחותם. מפקחי הרשות ימשיכו לפעול במטרה להמשיך ולהגן על האינטרס הציבורי ועל אדמות המדינה".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS