כלים

במסגרת מבצע אכיפה משולב נגד עבירות קרקע שהתקיים השבוע בנגב, פינו מפקחי מינהל מקרקעי ישראל מבנים בלתי חוקיים חדשים באיזור נחל דודאים ("אל עראקיב")- בפעם ה- 39. בנוסף פינו המפקחים מטע זיתים בלתי חוקי, שהוקם על אדמות המדינה באיזור ערוער ומסיג גבול יהודי שמיקם קראוון על אדמות מדינה באיזור נחל עשן. 5 מבנים בלתי חוקיים נוספים באיזור כביש 31 וכביש 80 נהרסו במסגרת פעילות האכיפה המשולבת עם מפקחי משרד הפנים, הסיירת הירוקה ,שוטרי מתפ"א ומשטרת הנגב

במסגרת מבצע אכיפה מתגלגל כנגד תופעת הבנייה הבלתי חוקית והפלישות לאדמות מדינה בנגב, פונו ונהרסו 4 מבנים בלתי חוקיים שהקימו פעם נוספת פולשים בדואים בשטח הידוע בכינוי "אל עראקיב", באיזור נחל דודאים. זוהי הפעם ה- 39 בה מפנים מפקחי מינהל מקרקעי ישראל את הפולשים הסדרתיים, המסיגים גבול באדמות המשתייכות למדינה.

בנוסף , פינו המפקחים במבצע האכיפה המשולב מטע זיתים בלתי חוקי, שניטע בשבועות האחרונים באיזור ערוער שבנגב, ע"י מסיג גבול בן היישוב, בשם יוסף סמרה אבו ערר. המטע ניטע שלא כחוק על אדמות מדינה בשטח של כ- 4 דונם, המיועדות להחכרה חקלאית. בנוסף פינו המפקחים מסיג גבול יהודי שמיקם קראוון על אדמות מדינה באיזור נחל עשן שליד באר שבע .

מסגרת פעילות אכיפה משולבת זו, נהרסו בנוסף חמישה מבנים בלתי חוקיים אחרים, לאורך כביש 31 וכביש 80, במסגרת צו הריסה מנהלי (לפי חוק התכנון והבניה) של משרד הפנים, לאחר שאלו אותרו לאחרונה במסגרת פעילות "רוח קדים" המנוהלת ע"י משרד הפנים ומתפ"א לאיתור בנייה בלתי חוקית חדשה בנגב.

בשלושה מתוך חמשת המבנים שיועדו להריסה העדיפו מקימי המבנים להרוס אותם בעצמם, כדי להימנע מאובדן חומרי הבניין ומתביעות כספיות על עלות הפינוי וההריסה הנגרמות לקופת המדינה.

במבצע השתתפו מפקחים של משרד הפנים, מינהל מקרקעי ישראל, היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים ושוטרי משטרת ישראל.

"מכת הבנייה הבלתי חוקית ופלישות הקרקע בנגב הפכה למטרד לאומי, איום על משאב הקרקע הלאומי, ולכן אנחנו נאלצים לערוך מדי שבוע כמעט מבצע אכיפה רחב היקף, המתגלגל לאורך קילומטרים רבים . עברייני הקרקע צריכים לדעת שהם יפונו תוך כדי אובדן חומרי הבנייה וההשקעה הכספית שהשקיעו, ויהיו חשופים לתביעות על עלויות הפינוי שנגרמו למדינה ואף למשמעויות הפליליות של עבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור – שדינה עד שנה מאסר בפועל" אומר שלמה ציזר, הממונה על הפיקוח במחוז דרום של מינהל מקרקעי ישראל.