במשרד הביטחון זועמים על האוצר: מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף (מיל.) אודי שני שלח היום איגרת פנימית להנהלת משרד הביטחון בה כתב כי "בעקבות המניפולציות השנתיות הקבועות ערב העברת תקציב המדינה, ברצוני להבהיר לאנשי מערכת הביטחון כי בניגוד לפרסומים הבלתי מבוססים בימים האחרונים, מערכת הביטחון לא ביקשה ולא תבקש תוספת תקציב, כפי שלא עשתה מאז אומץ מודל ברודט ב-2008 על ידי ממשלת ישראל. אנו ממשיכים להיות מחויבים באופן מלא לתקציב שנקבע בוועדת ברודט"

המנכ"ל ציין כי "גם כשהיה צורך בתקציבים נוספים לצרכים ביטחוניים דחופים, מערכת הביטחון לא ביקשה תוספות, אלא ביקשה הקדמות תזרימיות על חשבון תקציבי השנים הבאות, כל זאת בכדי שלא לפרוץ את המסגרת התקציבית כפי שנקבעה".

המנכ"ל הוסיף "צר לי על כך שישנם גורמים הבוחרים שנה אחרי שנה להצטייר בציבור כמי שמגנים על קופת המדינה באמצעות השמצה ופגיעה באנשי הקבע ועובדי משרד הביטחון, זאת בזמן שהם מודעים היטב להליך ההתייעלות המקיף והעמוק שנעשה במשרד הביטחון וצה"ל בהיקף של מיליארדי שקלים, החל מפרישתם המוקדמת של כ-300 עובדי משרד הביטחון, הכנסת הERP, קיצוץ חד במשלחות משרד הביטחון והבאת חברת מקינזי לבדיקת תחומי האחזקה, הרכש, הבינוי, כוח אדם והמנהלות וליווי היישום בתחומים אלה".

המנכ"ל סיים את מכתבו בכך "שמערכת הביטחון רואה עצמה מחויבת למסגרת התקציב שנקבעה על ידי וועדת ברודט כפי שאומצה על ידי הממשלה והקבינט, ולכן לא תבקש תוספת תקציב כלשהי כפי שלא עשתה גם בשנים האחרונות, נמשיך במלוא המרץ ליישם את הליך ההתייעלות שמובילה חברת מקינזי על מנת להגיע ליעדים שהוצבו. אני מצפה מאנשי האוצר לא לשפוך את התינוק עם המים ולנהל דו שיח הגון וענייני, שכן אנו צריכים לעבוד יחדיו למען ביטחונה וכלכלתה של מדינת ישראל גם ביום שאחרי העברת תקציב המדינה".