פעולת אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל השיבה לרשות המדינה ולשימוש הציבור שטח של כרבע דונם ביער קק"ל, הסמוך לישוב עין זיתים שבצפון. על הקרקע הוקם ,ללא אישור, מבנה ובו מקווה טהרה בלתי חוקי, למרות שמדובר בקרקע האסורה בבנייה ומשמשת את הציבור כיער. הפולשים פינו את המבנה בעצמם לאחר התערבות מפקחי רשות מקרקעי ישראל

המבנה שהוקם ללא היתר והיווה למעשה פלישה למקרקעי ציבור אותר על ידי מפקח החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, בתוך יער קק"ל סמוך לצומת עין זיתים, בכביש בין צפת למירון, באתר המצויין כקברו של רבי יוסי דפקיעין. הפולשים הקימו על שטח של כרבע דונם, מבנה בלתי חוקי בגודל של כ- 30 מ"ר ובו מקווה טהרה כאשר מחוץ למבנה הוסדרה פינה לרחצת ידיים עם כיור, גנרטור ועוד, וכל זאת, ללא היתר ובניגוד לחוק.

במסגרת פעולות אכיפה שננקטו ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל הבהירו המפקחים לאברכים ששהו במקום ולפולשים שהקימו את המבנה, כי מדובר בעברת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל וכי עליהם לפנות את הקרקע ולהשיבה לשימוש המקורי אליו היא יועדה – יער האמור לשמש את הציבור.

המפקחים מסרו לפולשים התראה בדרישה לפינוי המקום ולאחר שדרישת הפינוי לא התקיימה, נמסר צו לפינוי הקרקע. התהליך העביר מסר לפולשים כי מפקחי הרשות נחושים בדעתם לפנות את הקרקע ולהשיבה ליעודה המקורי ואם הם לא יעשו זאת בעצמם, הקרקע תפונה לפי החוק, ויינקטו נגדם צעדי ענישה הנקובים בחוק ואף תביעות כספיות להחזר דמי השימוש ועלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה.

בעקבות ההתראה והצו החליטו הפולשים להרוס את המבנה ולפנות את השטח והחזירו את השטח לקדמותו.

"הקרקעות הציבוריות אינן הפקר ולא ניתן להקים מבנים על קרקעות ציבוריות ללא היתר. מפקחי רשות מקרקעי ישראל, הפועלים ברחבי הארץ במטרה לשמור על הקרקעות הציבוריות, הבהירו לפולשים כי הם עוברים על החוק ועליהם להתפנות לאלתר, וכך הסתיים הנושא בפינוי עצמי שהחזיר את הקרקע לציבור וחסך מהקופה הציבורית את העלויות הלא מבוטלות של פינוי הקרקע. העדות הטובה ביותר ליעילות האכיפה היא המספר הרב של פולשים שמעדיפים לפנות את הקרקע בעצמם על מנת שלא להסתבך בתביעות", מסביר שי קרפ, סגן מנהל החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.