חוות גמלים שהוקמה ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות מדינה, פונתה ע"י מסיג הגבול שניסה להשתלט על הקרקע, בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה. הפולש נאלץ להתפנות לאחר שהובהר לו כי אם לא יפנו את הקרקע בעצמו הוא יפונה לפי החוק ואף ייתבע על עלויות הפינוי

כלים

פלישה לאדמות המדינה במצפה רמון פונתה ע"י מסיג הגבול, תושב הפזורה הבדואית שהשתלט על שטח של כ- 100 מ"ר באיזור גן הפסלים. מסיג הגבול הכשיר את הקרקע הציבורית, ללא היתר ובניגוד לחוק, העביר אלייה את עדר גמליו והקים בה אוהל למגורים.

מדובר בקרקע אשר נמצאת בין החורשה של מצפה רמון לבין גן הפסלים ואמורה לשמש בעתיד לצרכי תיירות. הפלישה אותרה ע"י מפקחי הסיירת הירוקה ורשות מקרקעי ישראל במסגרת אחת הפעילויות שמקיימת החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל לאיתור עבירות מקרקעין על אדמות המדינה.

בעקבות איתור מסיג הגבול מסרו לו מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה אזהרה רשמית המורה לו לפנות את הקרקע. המפקחים הבהירו לפולש כי הוא מבצע הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. בנוסף, הזהירו המפקחים את הפולש כי אם לא יפנה את הקרקע בעצמו יוגשו נגדו תביעות כספיות בהן יידרש להחזיר לקופת המדינה את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע ואת עלויות הפינוי, הכוללות את עלויות הפעלת כוח האדם והציוד המכני הנדסי.

בעקבות פעולות האכיפה שנפתחו מצד מפקחי הרשות והמשטרה, פינו הפולשים את בעלי החיים, המבנה והציוד מהקרקע. הקרקע הוחזרה למאגר הקרקעות הציבורי ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל.

אילן ישורון, מנהל מרחב שמירה דרום ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מדובר בפשיעה כלכלית לכל דבר ועניין. מסיג הגבול החל לעשות שימוש בקרקע ציבורית כדי לגרוף ממון לכיסיו, מבלי לקבל קרקע בדרך מסודרת ולשלם את תמורתה לקופה הציבורית כפי שמתחייב. מקרים כאלה, המתרחשים בישראל על בסיס יומיומי, מטופלים ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל הממלאים נאמנה את תפקידם בהגנה על הקרקעות הציבוריות מפני עברייני מקרקעין".