מפקחי רשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה בסיוע כוחות משטרה ביצעו השבוע מבצע אכיפה רחב היקף בנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 8 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות לפלישה אל אדמות מדינה שאותרו ברחבי הנגב

כלים

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב שהתקיים השבוע, נהרסו 6 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב ופונו 2 פלישות נוספות. כל הפינויים נעשו מתוקף צוי סילוק פולשים.

בחורה פינו מפקחי רמ"י בשנית גדרות שהוצבו בצורה בלתי חוקית ועצים שנשתלו בצורה בלתי חוקית, שהועברו לקק"ל לשתילה מחדש.

ברהט ובאום בוטין פולשים שהציבו רצפת בטון (רהט) ובנו מכלאה בלתי חוקית (באום בוטין), נאלצו לפנות את הקרקע בעצמם לאחר פתיחת פעולות אכיפה ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל. פולש נוסף באום בוטין פונה על ידי מפקחי רמ"י לאחר שהציב גדר ומבנה קל על אדמות המדינה, ללא היתר ובניגוד לחוק.

בנוסף, הרסו כוחות האכיפה שני מבנים נוספים ברחבי הנגב באמצעו צו הריסה מינהלי של משרד הפנים, לאחר שהמבנים אותרו בתצפיות "רוח קדים" המנוהלות לאיתור בנייה בלתי חוקית בנגב.

אילן ישורון מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל: "הזירה הדרומית של מדינת ישראל סובלת ממכת פלישות של עברייני מקרקעין שאינם בוחלים בגזל הקרקעות הציבוריות, מפקחי רמ"י ימשיכו לעשות כל שביכולתם בכדי לשמור על קרקעות המדינה למען הציבור כולו".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS