Imilite_Centerתערוכת הלוחמה היבשתית באוסטרליה: רפאל תחשוף את "אימילייט"- מערכת שליטה ובקרה חדשה לעיבוד מאוחד של נתוני מידע מודיעיני. המערכת קולטת, מעבדת ומפיצה מידע ממספר רב של תמונות ממקורות שונים ומווידיאו, כמו גם נתוני מודיעין אחרים, באופן מאוחד ומרכזי

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע''מ, המפתחת ומייצרת מערכות לחימה מתקדמות לאוויר, ליבשה ולים, תחשוף בתערוכת הלוחמה היבשתית באוסטרליה (LWC) מערכת חדשה לניהול מאוחד של נתוני מידע מודיעיני.

המערכת הקרויה "אימילייט" (ImiLite) היא מערכת רב-חיישנית, בעלת יכולות קבלה, עיבוד והפצה של מידע מודיעיני המגיע ממספר רב של פלטפורמות מודיעיניות.

מערכת האימילייט מייצרת מגוון רחב של דוחות שליטה ובקרה סטנדרטיים וכאלה הניתנים להתאמה על פי צורך המשימה, כמו גם דוחות אלפא-נומריים, מפות, שכבות נתוני GIS (מערכת מידע גיאוגרפי) ועזרים ויזואליים. המערכת מפיצה את התוצרים למערכות מידע והפעלה חיצוניות על בסיס פרוטוקולים סטנדרטיים ומותאמים.

האימילייט מבוסס על יכולות השליטה והבקרה המודיעינית של רפאל, הנמצאות כבר בשימוש מבצעי ברחבי העולם. המערכת מיועדת לשימוש על ידי זרועות יבשה, אוויר וים של צבאות, כמו גם על ידי כוחות משטרה המבצעים משימות תצפית, סיורי גבולות ולחימה בפשע עירוני.

חיים יעקובוביץ', סמנכ''ל וראש מנהל לוחמת רשת ומודיעין של רפאל מציין כי יכולות השליטה והבקרה של אימילייט נותנות יתרון משמעותי לכוחות משטרה וצבא להתמודדות עם אתגרי איסוף ועיבוד המודיעין של ימינו. "מערכת האימילייט היא תוספת חשובה למערך פתרונות השליטה והבקרה שרפאל מציעה, לצד מערכות ההגנה המתקדמות האחרות שלה, הנמצאות בשימוש במספר רב של צבאות ברחבי העולם", מוסיף יעקובוביץ'.

רפאל – מערכות לחימה בע"מ מפתחת ומייצרת אמצעי לחימה מהמתקדמים ביותר עבור צה"ל ומערכת הביטחון, תוך ביסוס חוסנה הכלכלי ע"י פעילות בשוק הבינלאומי. החברה מציעה היום ללקוחותיה מגוון רחב ביותר של פתרונות חדשניים בחזית הטכנולוגיה העולמית, החל ממערכות תת-מימיות, עבור דרך אמצעים ומערכות ימיות, יבשתיות ואוויריות וגמור במערכות בחלל.