מסיג גבול

(ירושלים)
צילום: רשות מקרקעי ישראל

הר אדר: מפעיל טרקטורונים שהסיג גבול על אדמות המדינה נאלץ לפנות את הקרקע בעקבות פעולות האכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל פונה מסיג גבול אשר החנה טרקטורונים על שטח בבעלות המדינה בכניסה להר אדר.

(הדופק הפלילי)
צילום אילוסטרציה: רשות מקרקעי ישראל

אשדוד: מסיג גבול שהציב מכולה על אדמות המדינה נאלץ לפנות את הקרקע בעקבות פעולות האכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל. מסיג גבול, בעל מוסך באשדוד אשר הציב מכולה על שטח בבעלות המדינה על שטח אשר לא הוקצה לשימושו, פינה את הקרקע, באזור התעשייה הקלה באשדוד, בעקבות פעילות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל.

(נדל"ן)
צילום: רשות מקרקעי ישראל

רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) הרסה מתחם בנייה בלתי חוקית שהוקם ע"י פולש על אדמות המדינה בכפר קאסם. מסיג גבול אשר פלש לאדמות מדינה בכפר קאסם החל להקים על הקרקע שלד מבנה למגורים, יסודות של מבנה נוסף ו-4 רצפות בטון נוספות שיועדו להקמת יחידות דיור, המתחם פונה ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל.

(צפון)
צילום: רשות מקרקעי ישראל

טובא זנגרייה: רשות מקרקעי ישראל פינתה מסיג גבול שגידר אדמות מדינה לשימושו ללא היתר ועיכב שיווקם של של שלושה מגרשי מגורים - מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו גדר בלתי חוקית, שהוקמה ללא היתר ע"י מסיג גבול בשם הייב מהראן, תושב טובא זנגרייה, שניסה להשתלט על קרקע בבעלות המדינה בניגוד לחוק, תוך שהוא מעכב את שיווקם של 3 מגרשים למגורים בשטח כולל של כ-2 דונמים.

(הדופק הפלילי)
הסגת גבול במקרקעי ציבור הינה עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר בפועל. צילום: רשות מקרקעי ישראל

אשקלון: מפקחי רשות מקרקעי ישראל פינו מסיג גבול שהשתלט על מגרש צמוד לביתו השייך למדינה. מסיג גבול תושב אשקלון, אשר פלש למגרש הצמוד לביתו ברחוב זבולון באשקלון, גידר את השטח ואף הציב בו שני קרוואנים, מכולות וציוד בניה לשימושו האישי - ללא היתר ובניגוד לחוק, פונה ע"י מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה ובליווי שוטרי תחנת אשקלון.

(ירושלים)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הביאו השבוע לפינויו של מסיג גבול, שניסה להשתלט על מבנה בבעלות המדינה ללא היתר ובניגוד לחוק. בעקבות הליך קדם תביעה לפינוי שהוצא ע"י רשות מקרקעי ישראל, החליט הפולש לפנות בעצמו את יחידת הדיור אליה פלש, לאחר שהובהר לו כי אם לא ייעשה כן יפונה לפי החוק וייתבע על עלויות הפינוי.

(צפון)

מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, פעלו השבוע בצפון הכנרת, צפונית לגן לאומי כפר נחום בשטח של כ-350 דונם. מסיגי גבול נוהגים לרעות עדרים בשטח זה ללא היתר מרעה ותוך כדי פגיעה בגידולים של חקלאים המעבדים את הקרקע כחוק בקרקעות סמוכות.