21 מבנים בלתי חוקיים בנגב נהרסו לאחרונה, במסגרת מבצע אכיפה מיוחד שזכה לכינוי "משמר הנגב" בביצוע מינהל מקרקעי ישראל, משרד הפנים, היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים ומשטרת ישראל. ב- 11 מהמבנים הבלתי חוקיים שתוכננו להריסה במסגרת המבצע, בכללם אף מסגד פיראטי שהוקם על אדמות מדינה, הצליחו הפקחים, בסיוע משטרת ישראל, לשכנע את הפולשים להרוס את המבנים שבנו בעצמם. יחידות הפיקוח והמשטרה מחמירים בתקופה זו את האכיפה נגד הפלישה לאדמות מדינה בנגב

מסגד בלתי חוקי שבנו אנשי שבט אל נבארי על אדמות מדינה בסמוך לתל ערד נהרס ע"י מי שהקימו אותו, שהעדיפו להרוס אותו בעצמם ולהימנע מתביעה כספית על הוצאות הפינוי והאבטחה של המדינה. הריסת המסגד, שנבנה מחומרים קלים על פני שטח של כ- 80 מ"ר, הייתה גולת הכותרת של מבצע האכיפה "משמר הנגב", שהגיע להישג משמעותי – למעלה ממחצית המבנים שתוכננו להריסה במסגרתו נהרסו בהריסה עצמית ע"י הפולשים.

במסגרת המבצע, הגיעו השבוע מפקחי מינהל מקרקעי ישראל, משרד הפנים, והיחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים, בליווי שוטרי משטרת ישראל, לבצע הריסה ב 21 מבנים בלתי חוקיים ברחבי הנגב : ברהט, בכביש 31, בכסייפה, ברמת חובב, בביר הדאג' ובנחל דודאים - לאחר שהוצאו להם צווי הריסה מינהליים של משרד הפנים, בגיבוי משפטי של פרקליטות המדינה.

בטרם החל הפינוי , פעלו המפקחים ואנשי המשטרה לשכנע את עברייני הבנייה להרוס בעצמם את המבנים, זאת כדי להימנע מתביעות כספיות בגין הוצאות הפינוי ותפיסת הרכוש שעל הקרקע, צעדים הננקטים לאחרונה במסגרת המאמץ המשולב להגברת ההרתעה מול מכת הבנייה הבלתי חוקית בנגב. ב- 11 מתוך 21 המקרים, כולל המסגד שנהרס ע"י בוניו, החליטו הפולשים להרוס את המבנים שבנו בעצמם, כדי להימנע מתביעה על הוצאות הפינוי.

"המסגד שבנו בני שבט אל נבארי על אדמות מדינה איננו המקרה הראשון בו אנחנו נתקלים בניסיון להתגונן מפני פינוי פלישה לקרקע באמצעות הקמת מבנה דת. לפני כשנה נתקלנו בשתילת מצבות מזויפות על אדמות מדינה, בבית קברות היסטורי בלב ירושלים, פעולה שנעשתה על ידי התנועה האיסלמית כפגיעה בריבונות המדינה" אומר ישראל סקופ, ראש אגף הפיקוח במינהל מקרקעי ישראל.

"פלישות קרקע לאדמות המדינה יפונו בנחישות, גם אם הפולשים מקימים מבנים לא חוקיים בעלי אופי של שירותי דת. מדינת ישראל מממנת הקמת מסגדים במקומות שיועדו לכך, אך לא תאפשר הקמת מבני דת באופן פיראטי ולא חוקי על אדמות מדינה. המינהל יפנה כל פלישת קרקע לאדמות מדינה ללא קשר לטיבה, אופייה או ציביונה הדתי."

בצוות האכיפה המשותף מתכננים את המשך המאבק במכת הבנייה בלתי חוקית על אדמות מדינה בנגב, במסגרתו מתוכננים בתקופה הקרובה עוד מבצעי אכיפה מרוכזים רבים, בדומה למבצע "זרוע נחושה" שהתקיים בראשית החודש ובמסגרתו נהרסו 33 מבנים בלתי חוקיים.