הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה במשרד הפנים, בראשותו של הממונה על המחוז, מר יוסף משלב, החליטה בישיבתה מיום 14.9.10 להפקיד את תכנית חכ/28/יג כפר נופש דור הנמצא בחוף דור (טנטורה) ממערב למושב דור

התכנית ביוזמת מושב דור, נועדה להקמת כפר נופש בהיקף של 500 יחידות איכסון (קיים ומוצע) מסוג איכסון מלונאי רגיל. בתכנית שלושה מתחמי תיירות צמודים הכוללים: מלון נופש וכפר נופש מרמה A וכן שטח ללינת לילה באוהלים. התכנית נערכה ע"י משרדו של יצחק פרוינד, והיא חלה על שטח של כ- 257 דונם.

לאור הרגישות הסביבתית הגבוהה הוכן לתכנית תסקיר השפעה על הסביבה וכן סקר כושר נשיאה על החופים. מסקנות והמלצות התסקיר והסקר הוטמעו בתכנית וניתנה התייחסות לתכנון המפורט ולממשק בין מתחמי התיירות לרצועת החוף, כל זאת תוך יצירת מעברים פתוחים רוחביים לציבור הרחב אל חוף הים ושמירת מעבר רציף ופתוח לכל אורך החוף.

תכנון כפר הנופש הינו עפ"י התקנים הפיזיים לתכנון וסיווג מתקני איכסון תיירותי של משרד התיירות, בתאום משרד התיירות ובתמיכתו.

לתכנית חשיבות ציבורית גדולה מאחר ומימושה יביא להעשרת התיירות החופית בחוף הכרמל כל זאת לצד שמירה על ערכי הטבע והנוף.

התכנית תואמת את מגמות התכנון המחוזיות והארציות, אשר ייעדו לדור תפקיד של ישוב כפרי עם מוקד נופש תיירותי כפרי-חופי.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS