רשות מקרקעי ישראל מתכננת מבצע אכיפה רחב היקף לפינוי 7 פלישות לאדמות המדינה שהתגלו בכפר קאסם. בכיר ברשות: "מדובר בהיקף חריג של פלישות ביישוב בגודל הזה ובפרק זמן קצר. הפולשים גוזלים קרקעות שאמורות להגיע לתושבים שומרי החוק של כפר קאסם"

בשנה וחצי האחרונות איתרו מפקחי רשות מקרקעי ישראל, עשרות מקרי הסגות גבול לקרקעות ציבוריות בכפר קאסם. מדובר בקרקעות שחלקן ביעוד חקלאי וחלקן מיועדות לבניה למגורים, שנועדו לשיווק לתושבי היישוב בהליך של מכרז, אך נתפסו למעשה ע"י עברייני קרקע שבנו עליהם מבנים ומעכבים את שיווק הקרקעות לכלל תושבי הכפר.

נגד כל אחד ממסיגי הגבול, הוגשו תלונות על עבירת הסגת גבול פלילית, שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. התלונות כנגד הסגות הגבול והבנייה הבלתי חוקית הוגשו במשטרת קדמה. בנוסף הוציאה רשות מקרקעי ישראל צווי סילוק פולשים לפינוי המבנים, שעל חלקם ערערו הפולשים בערעורים שנדונו במספר ערכאות.

ביום 11.5.14 דחתה שופטת בית המשפט המחוזי מרכז ורדה פלאוט בקשות רשות ערעור וערעורים שהוגשו ע"י 7 מבין הפולשים כנגד הצווים. השופטת אף חייבה את הפולשים בתשלום הוצאות בית המשפט של רשות מקרקעי ישראל, בסכום כולל של 20 אלף ש"ח. לאחר שבכל הערכאות עד כה הצווים נמצאו כשרים ותקינים החלו כוחות האכיפה להיערך להוצאתם לביצוע, בחלוף תקופת זמן של 30 יום המתחייבת מפסיקת השופטת פלאוט.

אחת מהפולשים, בדיר נאהד, הקימה על קרקע ציבורית מבנה מצופה אבן בן 3 קומות, אשר טרם אוכלס. פולש נוסף, חאתם עאמר, בנה ריצפת אבן משתלבת ומעליה קונסטרוקציה של ברזל כהכנה לסככה. בזמן התמודדותו המשפטית, בנה סככה נוספת שמאוכלסת בבית עסק לתריסים.

פולש נוסף, בדיר מחמד צאלח, הקים מבנה שלד בן 3 קומות. בדיר דוניא בנה מבנה בלוקים קטן על גבי ריצפה יצוקה. פולשת אחרת בשם בדיר סנא צאלח בנתה מבנה המאוכלס על ידי הפולשת ומשפחתה. גם פולש בשם פתחי צרצור כבר מתגורר במבנה שבנה, בגובה 4 קומות. פולשים נוספים, מוניא עדנאן עיסא וסמירה סובחי עיסא, בנו מבנה בלוקים בן קומה אחת ומבנה שלד בן 3 קומות, אשר טרם אוכלסו.

ישראל סקופ, ראש חטיבת שמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל אמר: "מדובר בריכוז חריג ביותר של עבירות בנייה בזמן קצר בישוב קטן יחסית. הפולשים למעשה פוגעים בכלל תושבי כפר קאסם, מאחר והם תפסו בכוח הזרוע קרקעות שהיו אמורות לשרת את תושבי היישוב שומרי החוק בשיווק במכרזים לבנייה למגורים וכעתודות קרקע להתפתחות העיר. נוסיף ונבדוק את הפרשה והתופעה החמורה, אנו נחושים להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותנו נגד גזילת אדמות המדינה מהציבור. מסיגי גבול שלא יתפנו בעצמם ותידרש פעולת אכיפה לפינויים, ייתבעו להחזיר למדינה את כל עלויות הפינוי לרבות עלויות כוח האדם והפעלת ציוד מכני. זאת בנוסף להליכים הפלילים הכרוכים בעבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור והפרת צווי הפינוי, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. הפלישות והשגות הגבול פוגעות בהליכים מוסדרים של שיווק המגרשים לכלל הציבור".