יו"ר הועדה לזכויות הילד, חה"כ זבולון אורלב: המשטרה צריכה לעשות בדק בית בנושא תמותת תינוקות בישראל. ד"ר יורם בן יהודה, לשעבר מנהל מיון ילדים בבית החולים הדסה עין כרם התייחס למקרה המוות של התינוק שארע אמש, לכאורה בשל חנק מאוכל: "קשה לקבל את הסיבה הזו. בגיל פחות משנה יש נטייה לקרוא לתמותה פתאומית של תינוק 'מוות בעריסה' וזה מקומם"

יו"ר הועדה לזכויות הילד, חה"כ זבולון אורלב, אמר היום (14.2.2012) במסגרת דיון מיוחד של הועדה שהתארחה בכנס באר שבע לשלום הילד, אשר התקיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, כי רוב הפגיעות בתינוקות מתרחשות בבתים על ידי הורים. חה"כ אורלב שאל בפאנל האם אין מקום לעריכת בדק בית במשטרת ישראל בנושא הטיפול במקרי תמותת תינוקות.

ד"ר יורם בן יהודה, מנהל אקדמי של תכניות בריאות במכון חרוב ולשעבר מנהל מיון ילדים בבית החולים הדסה עין כרם, אשר השתתף בפאנל, התייחס למקרה המוות של התינוק שארע אמש, לכאורה בשל חנק מאוכל: "קשה לקבל את הסיבה הזו. בגיל פחות משנה יש נטייה לקרוא לתמותה פתאומית של תינוק 'מוות בעריסה' וזה מקומם".

ד"ר בן יהודה קרא להקמת ועדה עם אנשי מקצוע מתאימים אשר ייקבעו אד-הוק האם מקרה מוות מצריך נתיחה ו/או בדיקות פחות פולשניות על מנת לאתר את סיבת המוות, דבר אשר לא מתאפשר היום על פי החוק במדינת ישראל. לדבריו, במדינת ישראל אין היום התמחות של פתולוג המומחה לנתיחת ילדים, דבר אשר קיים בארצות אחרות.

פרופ' יונה אמיתי, יו"ר החברה הישראלית לרפואת ילדים, טען כי אחת הבעיות באבחון סיבת המוות של תינוקות, היא העדר נוהל אחיד של משרד הבריאות הקובע את הבדיקות הרפואיות שחובה לעשות כאשר מגיע תינוק ללא רוח חיים בבית חולים.

ד"ר ענת שץ, יו"ר עמותת עתיד לחקר ומניעת מוות פתאומי של תינוקות, הביאה לוועדה נתונים המראים כי ניתוח הגורמים למוות בעריסה ושינויים שנעשו בגורמים אלו הביאו לירידה דרסטית בתמותת תינוקות בעולם המערבי. בארץ, לעומת זאת, שיעור המוות הפתאומי של תינוקות נותר ללא שינוי.

מנתוני המועצה לשלום הילד, עולה כי מתוך למעלה מ-600 מקרי מוות של תינוקות עד גיל שנה, יש כ-150 מקרים שסיבת המוות הוגדרה או 'סיבה לא ידועה' או 'מוות בעריסה'. הן במועצה לשלום הילד והן בקרב גורמים רפואיים העוסקים בנושא, סבורים כי חלק מהמקרים שהוגדרו כמקרי מוות בעריסה, נובעים מסיבות אחרות ובכלל זה פגיעות מכוונות שלא נבדקו או לא הוכחו.

יצוין, כי אין כיום בבתי החולים נוהל קבוע המחייב לקיים סדרת בדיקות רפואיות במקרה של מוות פתאומי של תינוקות. מנייר העמדה שהכין מרכז המידע והמחקר של הכנסת לקראת הועדה, עולים נתונים מדאיגים המראים כי שיעור מקרי מוות בעריסה במגזר הערבי הוא עדיין פי שלושה עד ארבעה משיעורם במגזר היהודי.

בישראל ובעולם, שיעור מוות פתאומי ובלתי מוסבר נפוץ יותר בקרב בנים מאשר בקרב בנות, אולם במגזר הערבי מקרי המוות הפתאומי בקרב בנות גדול יותר משיעורם בקרב הבנים.

בשנים 2008-2011 נפתחו בישראל 247 תיקים במקרי מוות של תינוקות עד גיל שנה. מתוך תיקים אלו, 18 תיקים הינם תיקי חקירה, 12 תיקים נגנזו וחמישה הועברו לפרקליטות לבחינת הכנת כתב אישום. תיק אחד עדיין נמצא בחקירה.

מנכ"ל המועצה לשלום הילד, הד"ר יצחק קדמן, מסר כי במועצה לשלום הילד מגבשים בימים אלו הצעת חוק שתחייב בדיקה של כל מקרי המוות של ילדים קטנים ותינוקות על ידי ועדות מקצועיות מיוחדות, בדומה למערך קיים של בדיקה במדינות שונות בעולם ובכלל זה בארה"ב.