במסגרת יישום היעד שהציב שר החינוך, גדעון סער, לחיזוק החינוך הערכי ועידוד השירות בצה"ל ובשירות הלאומי- אזרחי, יוביל משרד החינוך בשיתוף תנועת "אחריי" מיזם ייחודי לבני נוער - "מיזם 101"

"מיזם 101" הוא מיזם ייחודי במסגרתו תתקיים בעשרות בתי ספר פעילות של סדנאות למתן מידע וכלים להגברת המוכנות לשירות לצד פעולות חווייתיות- מעשיות. המיזם הוא תכנית משלימה בין הפעילות במסגרת החינוך הפורמאלי שתתקיים במהלך שעות הבוקר לבין הפעילות במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי בשעות אחה"צ.

שיתוף פעולה זה יאפשר לאלפי בני נוער נוספים ליהנות מתוכניות ההכנה לצה"ל, להיחשף לתפקידים השונים שמציע הצבא, לקבל ליווי צמוד לכל אורך תהליך הגיוס ולבחור כיוון בו ירצו לעסוק בשירותם הצבאי.

במסגרת זו תתקיים פעילות לקידום ערכי אחריות אישית וחברתית, זהות ישראלית ויהודית, ציונות, מנהיגות ותרומה לקהילה.

כל התהליך מנוהל ומונחה ע"י הצוות המקצועי של מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, מסונכרן עם הפעילויות שמבצעים הגופים הממלכתיים בבתי הספר ומהווה תוספת ל"סל" ההכנה לצה"ל שמקבל כל מנהל בית ספר. המיזם מתואם עם מהלך פתיחתם של מרכזי הכנה לצה"ל עירוניים שהוביל משרד החינוך בשנה האחרונה.

במסגרת התכנית תופעל יחידה חינוכית ייחודית לצוות המורים בבתי הספר כחלק מהשתלמות בנושא "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל".

רשימת בתי הספר שייקחו חלק במיזם 101 נקבעה על ידי משרד החינוך, בשיתוף האגף הביטחוני חברתי וצה"ל, ומערך מג"ן ומיטב, כחלק מראייה כוללת של המענה לצרכים בשטח.