שירות אינטרנטי חדש לקראת שנה"ל הבאה: כל אמא עובדת תוכל לחשב בעצמה את רמת הסבסוד המוערכת למעונות יום, משפחתונים וצהרונים. האגף למעונות יום ומשפחתונים בסיוע האגף למערכות מידע של משרד התמ"ת, מעלה לראשונה שירות חדש וחיוני להורים הרשומים או מעוניינים להירשם למסגרות לגיל הרך ולצהרונים הנמצאים בהסדר הפעלה ( פיקוח) עם המשרד

כלים

סימולאטור לחישוב דרגה על בסיס הכנסה לנפש באמצעות אתר האינטרנט http://www.moital.gov.il/meonot-yom

האגף למעונות יום פועל להסרת חסמים ומתן פתרונות לילדי אמהות עובדות על מנת לעודד השתלבותן בשוק העבודה, ומסייע בתמיכה בשכר הלימוד למעונות למשפחתונים ולצהרונים לילדי אמהות עובדות, עפ"י אמות מידה וקריטריונים המפורסמים מידי שנה. התחשיב לקביעת דרגות הזכאות, נקבע על בסיס רמת ההכנסה לנפש במשפחה. עם זאת, במקרים מיוחדים המפורטים במבחני התמיכה ובהנחיות להרשמה – נקבעו הוראות מיוחדות לצורך חישוב דרגת ההשתתפות.

על מנת להקל על ההורים המתכננים להירשם או אלו הרשומים למסגרות הנמצאות בהסדר הפעלה עם המשרד, הוכן סימולאטור שמאפשר להורים לבצע הערכה לגבי רמת התמיכה שיקבלו או התשלום שישלמו למסגרת, במידה וירשמו למעון, משפחתון או צהרון.

החל מה- 17.5.2009 ניתן לבצע הערכה זו, לגבי דרגת הזכאות שנקבעה לילד השוהה במעון יום, משפחתון או צהרון, באמצעות אתר האינטרנט של המשרד .

לדברי מנכ"ל התמ"ת שרון קדמי , מתן שרות יעיל, אפקטיבי ומהיר לטובת האזרחים עומד בסדר עדיפות עליון בפעילות המשרד. "הפעלת שירות זה הינו אחד מהמהלכים הרבים שמוביל משרד התמ"ת לצמצום הליכי הבירוקרטיה לטובת ציבור ההורים, וכחלק ממדיניות המשרד לאפשר לכל הורה לצאת לעבוד".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS