מסמך מדיניות חדש של מכון ירושלים לחקר ישראל שהועבר לרוה"מ, שרים בכירים ולראש העיר: ההתיישבות היהודית בשכונת שיח ג'ראח מסכנת אינטרסים ישראליים

בידי ממשלת ישראל יש כלים משפטיים ומנהליים לפעול למניעת ההתיישבות היהודית בלב השכונה הערבית ולמניעת פינוי התושבים הפלסטינים למרות פסיקות בתי המשפט בעניין זכות הקניין של יהודים על נכסים בשכונת שיח'-ג'ראח - כך עולה ממסמך מדיניות חדש: "שיח' ג'ראח – הערכת מצב" של מכון ירושלים לחקר ישראל שהוגש השבוע לראש הממשלה ולשרים המטפלים בנושא בממשלה.

המחקר נערך על ידי חוקרי המכון, פרופ' יצחק רייטר וליאור להרס והוא סוקר את ההיסטוריה של השכונה- מהמאה ה-13 ועד לפסיקת בג"צ האחרונה בנושא בספטמבר 2010. המחקר מציג את התהליכים המשפטיים והמדיניים שהובילו להתפתחויות האחרונות בסוגיה זו ומנתח את ההשלכות האסטרטגיות של ההתיישבות היהודית בלב שכונת שיח ג'ראח על אינטרסים חיוניים של מדינת ישראל.

החוקרים מדגישים כי ההתיישבות היהודית בשיח' –ג'ארח מתבצעת על ידי גופים פרטיים הפועלים למימוש זכויותיהם הקנייניות באמצעים משפטיים וקובעים בשטח עובדות שאינן עולות בקנה אחד עם האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל. שכן התיישבות זו עלולה להשפיע על האינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל. בניתוחם מצביעים החוקרים על 5 תחומים שלגביהם ההתיישבות היהודית בשכונת שיח' ג'ראח יש בה כדי לגרום נזק לאינטרסים ישראליים :

פתיחת תיקי 1948: מימוש נכסים יהודיים בשכונת שיח'-ג'ראח בפרט ובמזרח-ירושלים בכלל, עלול להביא לפתיחת "תיקי 1948" וכך לעודד את תביעת ההשבה של רכוש פלסטיני בחלקהּ המערבי של ירושלים. למדינת ישראל, אינטרס חיוני שמסגרת הדיון במשא ומתן עם הפלסטינים תתייחס לסוגיות 1967 ולא לסוגיות 1948 וליצור משוואה של ויתור הדדי על תביעות רכוש כתוצאה ממלחמת השחרור. אי-שוויון בין יהודים לערבים בסוגיית השבת הרכוש שננטש ב-1948 אינו יכול להתקבל על-ידי הקהילה הבינלאומית ומדינת-ישראל לא תוכל להסבירו.

כבילת ידי הממשלה במו"מ: ההתיישבות היהודית בשכונת שיח'-ג'ראח עלולה לסכל פשרה ישראלית-פלסטינית עתידית בירושלים, שתתבסס על חלוקת ריבונות בין שכונות יהודיות לשכונות ערביות.

דה-לגיטימציה של ישראל: פינוי משפחות פלסטיניות ויישוב יהודים במקומן נותנים נשק נוסף לגורמים בינ"ל המבקשים להוביל תהליך דה-לגיטימציה לישראל והוא פוגע בתדמיתה של ישראל בדעת הקהל העולמית ומערער על יכולתה לשלוט ולנהל עיר רגישה זו.

פגיעה בהישגים מדיניים ישראלים בסוגיית ירושלים: ההתיישבות היהודית בשיח' ג'ראח עלולה לפגוע בהישגים מדיניים שצברה ישראל בשאלת ירושלים ולהביא לנסיגה מההסכמה הפלסטינית, שניתנה בסבבים קודמים של מו"מ, לריבונות ישראלית בהסדר קבע על שכונות יהודיות שנבנו מעבר לקו הירוק, בהתאם למתווה קלינטון.

הוספת מוקד של מתח בעיר: התיישבות זו מוסיפה שמן למדורת החיכוך והמתיחות בעיר ירושלים, מעמיסה על משאבי הביטחון והשיטור של העיר ומחזקת את הדימוי שלה כעיר של ריב ומדנים.

על פי העולה מהמסמך, ממשלה ישראלית שתגיע למסקנה כי עמותות-התיישבות יהודיות קובעות עובדות שיש בהן פוטנציאל של פגיעה באינטרסים ישראלים חיוניים, יכולה להפעיל כלים שונים כדי למנוע מציאות כזו. המסמך מפרט וממליץ על דרכי פעולה אלה. עוד מוסיפים החוקרים כי "ראוי שהממשלה תגבש מדיניות ברורה וכוללת כלפי התופעה של התיישבות יהודית בלב שכונות ערביות".

מסמך המדיניות והמחקר של מכון ירושלים לחקר ישראל, הכולל 60 עמודים ונספחים רבים, הועבר השבוע לרוה"מ, שר הביטחון, השר לעניינים אסטרטגיים, נשיא המדינה, יו"ר הכנסת וגורמים במשרד החוץ.