מחר (26.12) יתקיים בועדת הפנים בכנסת דיון בהצעת חוק שמטרתה לעגן בחקיקה את העברת נטל השמירה על הסדר הציבורי לידי הרשויות המקומיות, במימון התושבים. האגודה לזכויות האזרח: מדובר בהתנערות של השלטון המרכזי מחובותיו בתחום הביטחון והפרטתו לידי גורמים עירוניים ופרטיים, תוך הרחבה של פוטנציאל הפגיעה בזכויות אדם והעמקת אי-השוויון בין הרשויות

למרות שהצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ב-2011 נוגעת בסוגיות חוקתיות קריטיות, מנסה משרד הפנים לקדם אותה בהליך בזק, בתוך 5 ימים בלבד. הצעת החוק באה להחליף הוראת שעה שעומדת לפוג בעוד 5 ימים.

הוראת השעה נועדה להיות הסדר זמני אשר יאפשר לרשויות המקומיות להמשיך להפעיל יחידות סיור עירוניות ולגבות עבור כך אגרה מהתושבים, וזאת עד לגיבוש הסדר קבוע שיהיה מפורט וכולל. אלא שהצעת החוק שתונח מחר בפני הועדה הנה עמומה ביותר, ולא קובעת כל מגבלות או סייגים להפעלת סמכויות בתחום האבטחה והסדר הציבורי בידי הרשויות.

הצעה זו באה למעשה לעגן בהסדר של קבע את הפרטת בטחונו האישי של האזרח מאחריות המשטרה לרשויות המקומיות, במימון נוסף של התושבים.

לדברי עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח, "השמירה על 'הסדר הציבורי' היא אחת מסמכויות הליבה של המשטרה. הסמכות לשמור על שלום הציבור והסדר הציבורי היא משימה לאומית המופקדת בידי רשויות השלטון המרכזי. הצעת החוק עלולה לבטא השלמה עם אוזלת היד של המשטרה והעברת חלק מתפקידיה לידי גורמים עירוניים ופרטיים."

במכתב ששלחה הסנגוריה הציבורית לועדת הפנים לקראת הדיון מחר, צויין כי הסנגוריה מסתייגת מהצעת החוק, משום שהיא "מעוררת שאלות חוקתיות ממדרגה ראשונה, ובפרט: חלוקת האחריות הראויה בין השלטון המרכזי ומשטרת ישראל לבין הרשויות המקומיות ועובדיה בשמירה על ביטחון הציבור והסדר הציבורי; בלעדיות המדינה על סמכויות שיטור ופיקוח והבעייתיות שבהעברת סמכויות ממין אלו לידי גורמים פרטיים; החשש מפני הפליה בין רשויות מקומיות עשירות לבין רשויות מקומיות עניות (זאת, נוכח הכוונה לגבות מן התושבים אגרות ומיסים עבור מימון "סיירות ביטחון" שיפעלו ברשויות המקומיות מכח התיקון המוצע)."

עו"ד סוצ'יו מוסיפה, "לא ייתכן שמשרד הפנים מקיים מצד אחד פיילוט של שיטור עירוני ב- 13 ערים ברחבי הארץ, ובזמן שפיילוט זה עוד לא הסתיים ועוד לא הוסקו מסקנות, אותו משרד פנים אץ לקבע זאת בחקיקה. יש להמתין ולראות את תוצאות הפיילוט בטרם מסמיכים את כלל הרשויות המקומיות לסייע למשטרה ולעסוק בתחומי שלום הציבור והסדר הציבורי."