synagogherzלקראת חגי תשרי, ובעיקר יום כיפור, ערכה עמותת נגישות ישראל סקר נגישות של בתי כנסת במטרה לבחון האם אנשים עם מוגבלות יכולים גם הם להגיע ולהשתתף בתפילות החגים הקרבים. התוצאות מחרידות: למיליון וחצי אנשים עם מוגבלויות בישראל אין כניסה ל- 644 מבתי הכנסת, שאינם נגישים לנכים

כלים

בחגים הקרובים כ 20% מהאוכלוסיה, בין אלה מוגבלי ניידות, ולקויי שמיעה. ובעיקר נשים עם מוגבלות. לא יוכלו להגיע ולהתפלל בבתי הכנסת. לא בגלל שהם לא רוצים אלה בגלל שהם לא נגישים. האם יתכן שמצב כזה יתקיים במדינת ישראל? כנראה שכן.

מהסקר עולה כי 64 אחוז מבתי הכנסת בישראל אינם נגישים לאנשים עם מוגבלות. 28.5 אחוז נמצאו כנגישים חלקית. 7.5% בלבד נמצאו כנגישים. מעבר לכך, ב- 85% מבתי הכנסת אין נגישות פיזית לעזרת נשים, ב- 93% מבתי הכנסת אין נגישות לבמת התפילה וב-7% ה"נגישים" מתפללים בישורת ולא על במה נגישה.

כתוצאה מהסקר עמותת נגישות ישראל שלחה מכתב לשר יעקב מרגי – השר הממונה על שירותי דת ולשר הפנים חה"כ אלי ישי בפנייה לפעול ולתקצב ולקבוע תוכנית רב שנתית מקוצרת להנגשת בתי הכנסת בישראל.

לדברי יובל וגנר יו"ר נגישות ישראל " לא יתכן שמאות אלפי אזרחים המבקשים לממש את אמונתם בחגים לא יוכלו לעשות זאת, או שיאלצו לעשות זאת בתנאים לא אנושיים. לא יתכן שזה יהיה המצב במדינת ישראל מדינת היהודים, לא יתכן שדווקא הקשישים והאנשים עם המוגבלות לא יוכלו להתפלל בבתי הכנסת".

בארץ לפי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קיימים בישראל מעל ל 1,500,000 אנשים עם מוגבלות בישראל. מתוכם מעל 700,000 בגילאי עבודה, 457,000 קשישים עם מוגבלות, 293,000 עם מוגבלויות חמורות, 491,000 עם מוגבלות מתונה, 56% מהם הן נשים.