כלים

לקראת "יום הזעם" של פעילי המחאה החברתית המתוכנן מחר בשדרות רוטשילד נגד ריביות הבנקים, הוזמנו מובילי המחאה, עידן מילר ואריאל מרום, לדיון דחוף בלשכת המפקח על הבנקים. ראשי בנק ישראל קראו למובילי המחאה המופתעים: "נצלו את יום הזעם לקרוא לציבור להיות אקטיבי מול הבנקים"

לקראת יום הזעם המתוכנן מחר בשדרות רוטשילד בקריאה להוריד את ריביות הבנקים, נקראו אמש מנהיגי המחאה החדשה לפגישה עם בכירי בנק ישראל, ביניהם עודדה פרץ, סגנית המפקח על הבנקים, סוניה בוגוסלבסקי, מנהלת היחידה לפניות הציבור וטל הראל, מנהלת יחידת ההסדרה.

הבכירים אמרו למנהיגי המחאה,עידן מילר ואריאל מרום מתנועת "המחנה המשותף" שהציגו את דרישות ארגוני המחאה החברתית בוועדת הכלכלה של הכנסת בשבוע שעבר, כי הם מתנגדים להגבלת הריבית בתקנות/ חקיקה, אבל מסכימים שצריך להגביר את התחרותיות בבנקאות הישראלית. לדבריהם, הפיקוח על הבנקים מתכוון לבצע שנויים מהותיים שיביאו להגברת התחרותיות ולהורדת המחירים.

עודדה פרץ, סגנית המפקח על הבנקים אמרה כי: "ללא ספק הבנק מפעיל כח שוק גדול יותר על משקי הבית לעומת הכח שהוא מפעיל על המגזר העסקי. זה ברור. אפילו הגיוני, מכיוון שלמשק הבית אין תחליף לבנק בעוד למגזר העסקי יש תחליפים (גיוסי הון, הנפקת אג"חים וכו') משקי הבית לא יכולים לעשות זאת ולכן הבנקים יכולים להפעיל עליהם כח עוצמתי הרבה יותר".

"הציבור חייב להיות אקטיבי מול הבנקים. הרגולטור לא יכול לפתור לבדו את כשלי השוק. הציבור צריך לבדוק, להתקומם, להתמקח מול הבנקים. רק ככה נוכל לייצר תחרותיות של ממש בענף הבנקים. מציעה לכם לנצל את יום הזעם לקרוא לציבור להיות אקטיבי מול הבנקים".

סוניה בוגוסלבסקי, מנהלת היחידה לפניות הציבור: "המצב לא אידיאלי. מסכימה בהחלט שיש הרבה מה לעשות כדי להגביר את התחרותיות בתחום שירותי הבנקאות למשקי הבית. צוות בינמשרדי לבחינת התחרותיות בענף הבנקאות צפוי היה לפרסם את המלצותיו כבר לפני פסח, אבל ההמלצות יידחו כנראה בחודשיים – שלושה. במסקנות לא יהיו הגבלת תקרה לריבית בתקנות, לא הפרדה של חברות האשראי מהבנקים וגם לא הגברת מתן האשראי למשקי בית על ידי חברות הביטוח. אבל יש במסקנות שורה של צעדים שיגבירו את התחרות ויובילו להורדת מחירים."

מילר ומרום הציגו בפגישה דרישות להוספת תקנות לקביעת רף עליון של הריבית הנגבית ע"י הבנקים ותאגידי עזר בנקאיים עבור הלוואות ואשראי ממשקי הבית.

אריאל מרום מתנועת "המחנה המשותף" אמר בפגישה: "כל משפחה בישראל צורכת היום שירותים פיננסיים והוצאות עבורם מהוות כ- 10% מתקציב המשפחתי (כולל תשלום ריביות, עמלות, ביטוחים ועוד). התאגידים החזקים יודעים לנצל היטב את כוחם ומעמדם במסגרת החוק הקיים למקסמם את רווחיהם, לעומתם הציבור הרחב אינו מתוחכם דיו בכדי להתגונן ביעילות בפניהם".

"תאגידים, אשר בונים את עצמם מכספי החיסכון של הציבור המופקדים אצלם, מחויבים לשאת באחריות כלפי הציבור אותו אמונים לשרת. איתנות פיננסית חשובה מאוד, אך לא ייתכן שתבנה על גבו של הציבור לבדו". אמר בפגישה עידן מילר מ"המחנה המשותף", שטען כי עם הבנקים מרוויחים מהריביות שהם לוקחים על אשראי הניתן לטייקונים, אין סיבה שהריבית הנלקחת ממשקי בית פרטיים תהיה כפולה ואף משולשת בממוצע.

מחר - יום הזעם בשדרות רוטשילד

המחאה החברתית מסתערת על ריביות הבנקים: המחזות המוכרים של המחאה החברתית יחזרו לשדרות רוטשילד, כמעט שנה לאחר תחילתה של מחאת האוהלים, ל"יום זעם" מיוחד המתוכנן בשדרות רוטשילד ב-29 למרץ, יום פרסום הדו"חות הרבעוניים של הבנקים.

היוזמה החדשה, שמוביל ארגון "המחנה המשותף", בראשות עידן מילר, בועז נול ואריאל מרום, נתמכת ע"י דו"ח מיוחד של הכנסת שקבע כי הריביות שגובים הבנקים ממשקי בית פרטיים, כפולות בממוצע לעומת המקובל באירופה, וקוראת להגבלת ריביות הבנקים באמצעות פיקוח ממשלתי. ראשי "המחנה המשותף" כבר גייסו תמיכה במהלך מראש ועדת הכלכלה, כרמל שאמה הכהן וראש ועדת הכספים, משה גפני, שהבטיחו את תמיכתם בבדיקת נושא ריביות הבנקים.

מחר, חמישי 29/3 משעה 10:00 עד 12:00 תתקיים ההפגנה ברח' רוטשילד 40 ברחבה של הבנק הבינלאומי.

דרישות "המחנה המשותף" שהוצגו בוועדת הכלכלה של הכנסת:

• להגביל את רף הריבית ל פריים + 5% עבור ההלוואות הניתנות ללקוחות הפרטיים.

• להגביל את רף הריבית ל פריים + 7% עבור מסגרות האשראי הניתנות ללקוחות הפרטיים.

• להגביל את רף הריבית לפריים + 8% עבור האשראי החוץ בנקאי (חב' כרטיסי אשראי').

• להגביל את רף הריבית לפריים + 6% עבור האשראי והלוואות עבור המגזר העסקי הקטן.

• לקבוע את רף ריבית המינימום לפריים 1%- עבור הפיקדונות ופריים 2%- לזכות בעו"ש.

• להוציא מבעלות של הבנקים את חברות האשראי (שירותי הנפקה וסליקה).

• לצמצם את היקף וגובה העמלות הקשורות לשרותי מידע (הוצאת מכתבים ושרותים מקוונים).

• לחייב את הבנקים לתת ייעוץ פנסיוני לכלל הלקוחות הפונים לקבלת הייעוץ ולאסור על מיונם.

• לחייב את הבנקים להשתתף במימון להקמה ותפעול של המסלקה הפנסיונית.

• לחייב את הבנקים לפרסם נהלים לקביעת גובה הריבית לפי מאפייני הלקוח הפרטי.

• לחייב את הבנקים לפרסם טבלאות השוואה על הריביות המשולמות לפי המגזרים.

• לעודד הקמתו של תאגיד בלתי תלוי, אשר בסמכותו יהיה לבצע דירוג אשראי לפרטיים.

• לחייב את הבנקים למסור " תיק לקוח" (כל מידע שיש לבנק עבור הלקוח) ללקוח המבקש אותו.