עיריית כפר סבא בתשובה לעתירה נגד פינוי מאהל המחאה בעיר: המאהל שוכן ליד בית הכנסת, אנו מעוניינים שהמתפללים יוכלו לבוא להתפלל ביום הכיפורים ולא להיתקל באוהלים

בית משפט השלום בכפר סבא דחה הבוקר מטעמים טכניים את העתירה שהגישו תושבי המאהל נגד פירוקו. מייד לאחר מכן, וללא מתן שהות לפינוי מסודר, החלו פקחי העירייה לפנות את האוהלים והציוד שהיה במאהל. במקום נרשמו עימותים בין דיירי המאהל שאין להם לאן ללכת ובין פקחי העירייה. במהלך הפינוי ניזוק ציוד אישי השייך לדיירים.

לאחר תחילת הפינוי ביקשו פעילי המחאה מפקחי העירייה לתת שהות לפנות את המאהל מרצון ובצורה מסודרת, ורק לאחר עימותים רבים וחילופי דברים קשים אפשרה העירייה לתושבי המאהל לפנות את מעט הציוד שנותר.

עילאי הרסגור-הנדין, מראשי המאהל וסניף מרצ כפר סבא: "הייתי הבוקר בדיון בבית המשפט ולא האמנתי למשמע אוזניי כששמעתי את טענת העירייה, לפיה פינוי המאהל דרוש על מנת שמתפללי בית הכנסת הגדול לא יאלצו להיתקל בו בבואם להתפלל ביום הכיפורים. טענה זו מראה אטימות מוחלטת וגורמת לי לחוש בושה כתושב כפר סבא. דווקא לפני יום זה הייתי מצפה מהעירייה להפגין קצת יותר רגישות ולא לשלוח אנשים לרחוב. יש חטאים שלא ניתן לכפר עליהם באמצעות אף צום או תפילה. נעשה כאן עוול מוסרי ממדרגה ראשונה".