יו"ר תנועת האישה הדתית-לאומית "אמונה", ליאורה מינקה, אומרת כי אם לפחות מחצית מחברי "צוות ההידברות" הממשלתי לענין מחאת האוהלים והמחאה החברתית, לא יהיו נשים, קשה להאמין שהוא יזכה לרכוש את אמון הציבור ואת שיתוף הפעולה מצידו, בוודאי בימים אלו של משבר אמון קשה מול ההנהגה הכלכלית

מינקה שלחה בעניין זה מכתב בהול אל ראש הממשלה, בנימין נתניהו. "מדובר בסוגיות חברתיות וכלכליות הנוגעות באופן הכי מובהק והכי ישיר למעמדן של אמהות ושל נשים במשפחה ובחברה. אין שום ספק ששיתופן בוועדה, שהממשלה מתכוונת להקים ביום ראשון – הן של נבחרות ציבור והן של נשות מקצוע – הוא קריטי ומתחייב."

"אין תחליף לרגישותן החברתית ולניסיון החיים שלהן. לא רק שהחוק מחייב זאת, אלא שזהו גם ערך חברתי מן המעלה הראשונה. אם הממשלה מתכוונת להתמודד ברצינות ולהציע פתרונות למשבר החברתי, הרי שלשילובן ולשיתופן המלא של נשים – ולא כסרח עודף או כמס שפתיים שולי – יש משקל סגולי מיוחד ומסר ציבורי חשוב וענייני". אומרת מינקה.