Peres_Sulimnשר המודיעין המצרי, עומר סולימאן לנשיא פרס: "הנשיא מובראק מודאג לגבי עתיד האזור ונשלחתי לכאן על מנת לדאוג שהמומנטום של תהליך השלום יימשך. מצרים מעוניינת לפעול לפריצת דרך בתהליך השלום."

נשיא המדינה קיים הערב פגישת עבודה מדינית עם שר המודיעין המצרי עומר סולימאן. השניים דנו בדרכים להניע ולקדם מחדש את המשא ומתן לשלום בין ישראל לפלשתינאים ובשורת נושאים הקשורים לחיזוק הקשרים האסטרטגיים בין ישראל למצרים. במהלך הפגישה העלה נשיא המדינה בפני ראש המודיעין המצרי את סוגיית החייל החטוף גלעד שליט.

לפני פגישתו עם עומר סולימאן אמר הנשיא "מצרים היא מדינת מפתח במזרח התיכון ויש להודות לנשיא מובראק על המאמצים הגדולים שהשקיע וממשיך להשקיע זה למעלה מ-30 שנים למניעת מלחמות, שפיכות דמים וליציבות באזור". הנשיא הוסיף כי "גם היום ממלאת מצרים תפקיד מדיני חשוב בניסיון להוביל לשלום בינינו לבין הפלשתינאים וגם אם לפעמים יש לה רעיונות משלה היא תמיד קשובה לכל הצדדים".

הנשיא ציין כי "סולימאן הגיע לישראל במטרה לסייע להתגבר על הקשיים שישנם במשא ומתן ומתקבל כידיד וכמי שמעורב בתהליך."

בפתח הפגישה אמר סולימאן לנשיא כי "הנשיא מובראק מודאג לגבי עתיד האזור ונשלחתי לכאן על מנת לדאוג שהמומנטום של תהליך השלום יימשך. מצרים מעוניינת לפעול לפריצת דרך בתהליך השלום."