ועדת השרים לשיפור השירות וממשל פתוח בראשות השר מיכאל איתן החליטה היום על פתיחה של סדרות נתונים (Datasets) לשימוש הציבור. סדרות הנתונים, אשר יוגשו בקבצים פתוחים יוכלו לשמש אנשי תוכנה לפיתוח אפליקציות שונות לטובת הציבור, חוקרים באקדמיה לטובת מחקרים שונים ואת זרועות הממשל השונות

ההחלטה קובעת כי בתוך 120 יום ידרשו משרדי הממשלה ויחידות הסמך לפרסם רשימת מאגרי מידע ותיאור שדות המידע בהם וכן שלוש סדרות נתונים, אשר פרסומן ושימוש בהן ייתן ערך מוסף לציבור, לאקדמיה ולרשויות המדינה וכי יופעל אתר ממשל פתוח, בו יפורסמו הנתונים.

החלטת הממשלה באה בעקבות פרויקטים דומים שהוקמו בארה"ב, בבריטניה ומדינות נוספות ובמסגרתם מעמידות הממשלות מאגרים שונים לשימוש הציבור. בין האפליקציות שפותחו על בסיס מאגרים שהוגשו בצורה זו ניתן למצוא אפליקציות למעקב אחר תקציב המדינה, אתר fix my city DC אשר מאפשר דיווח על מפגעים און ליין, ואפילו אתר המדווח על מדחני חניה שאינם עובדים ברחבי העיר ואפליקציות תכנון מסלולי אופניים.

השר מיכאל איתן אמר היום כי: "החלטת ועדת השרים תסייע להציב את ישראל בשורה אחת עם המתקדמות שבמדינות העולם. פתיחת הידע האצור בממשלה לעיבודים נוספים ע"י הציבור היא מהלך שיחזק את הדמוקרטיה הישראלית וייצר הזדמנויות כלכליות שישפיעו על הגידול בתוצר. דווקא התקלות שמתגלות מדי פעם, כפי שבאו לידי ביטוי בפרשת ויקיליקס מחזקות את הצורך לקיים מדיניות המשתמשת בטכנולוגיה להפצת מידע מותר ביעילות ובהיקף מרבי ומאידך למקד את האמצעים הטכנולוגיים לשמירה על מידע חסוי, בטחוני ואישי".

עוד החליטה הועדה כי יחידת ממשל זמין תתאם עם מנהלי מערכות המידע הממשלתיים את אופן יישום ההחלטה בשלב הנוכחי של הפרויקט ובהמשך פיתוחו.

החלטה זו היא צעד נוסף במדיניות הממשל הפתוח שמקדם השר מיכאל איתן והיא המשך למהלכים מעשיים בתחום כגון קידום הקמת יחידת חופש המידע בשיתוף משרד המשפטים, הקמת אתר שיתוף הציבור, הנגשת חוק ההסדרים להערות הציבור ופיתוח מדדים כאמצעי לאחריותיות של נבחרי הציבור ופקידי הציבור.