בלילה האחרון לכנסת ה-18- מהפכת תנאי הכליאה לאסירים יוצאת לדרך. ח"כ חנין: "ביום האחרון הכנסת אישרה את החוק הדמוקרטי ביותר – זכויות האדם נכנסות בגדול לתחומי הכלא"

במליאת הכנסת עבר הלילה בקריאה שנייה ושלישית (16-0) חוק היסטורי שיזם ח"כ דב חנין (חד"ש) המעגן לראשונה תנאי כליאה הולמים לאסירים. הצעת החוק, שהוגשה עוד בשנת 2009, שולבה לאחרונה בהצעה הממשלתית בעניין שהוגשה השנה בעקבות הלחץ המתמשך של יוזמי החוק וחברי ועדת הפנים של הכנסת.

ח"כ חנין: "זהו החוק הדמוקרטי והמתקדם ביותר שאישרה הכנסת ה-18. זכויות האדם לא יכולות לעצור בשערי הכלא. גם לאסירים יש זכויות, גם להם יש כבוד, וגם עליהם צריך להגן."

החוק מבטיח לכל האסירים תנאים הולמים "שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאות ובכבוד" שלהם.

החוק מעגן זכות לתנאי תברואה הולמים, לתנאים שיאפשרו לשמור על ניקיון, לכל טיפול רפואי דרוש, להשגחה מתאימה לפי דרישות רפואיות, למזון בכמות ובהרכב בריאים, לתנאי תברואה ואוורור סבירים בתאים, למתקן החזקת חפצים אישיים, למיטה, מזרון ושמיכות וכן להליכה יומית באוויר הפתוח.

כן מעגן החוק את זכויות האסירים להשתלב בפעילות פנאי או חינוך.

החוק מעגן לראשונה מנגנוני שיקום ופעילויות שיקום בתוך בתי הכלא כדי להבטיח לאסירים שהם אזרחי ישראל או תושביה, יכולת להשתלב בחברה עם שחרורם.