ביום רביעי הקרוב (2.3.11) תעלה הצעת חוק ההגירה לישראל של ח"כ מאיר שטרית וסיעת קדימה. העיקרון המנחה של הצעת החוק הינה "קשה בחוץ, קל בפנים". לפי עקרון זה תותווה מדיניות כניסה נוקשה ובחינה קפדנית של בקשותיהם של מהגרים המתעתדים לשבת קבע בארץ, לצד מדיניות הגירה מקלה יחסית לאחר כניסה ושהייה ממושכת כחוק, לרבות אפשרות לרכישת מעמד במדינה

במשך מספר שבועות קיימו חברי סיעת "קדימה" בניהולו של ח"כ מאיר שטרית דיון על נוסח הצעת החוק בשיתוף עם פרופ' רות גביזון ופרופ' אביאל אבינרי.

"מטרת הצעת החוק היא להסדיר את ההגירה לישראל מתוך ראיית האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל, ערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית, ייעודה, האתגרים הניצבים בפניה ולאור זכויות האדם. כיום, מדינת ישראל נעדרת מדיניות הגירה ברורה וסדורה. תכליתו של החוק המוצע לקבוע מדיניות הגירה למדינת ישראל שיש בה כדי להבטיח את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מוצע להסדיר את מדיניות ההגירה באופן מקיף וקוהרנטי, אשר ישרת את מטרותיה של מדינת ישראל ויהלום את ערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית." נאמר בדברי ההסבר להצעת החוק.

 

לדבריו של שטרית:"ישראל הפכה ליעד אטרקטיבי המושך מהגרי עבודה במספרים הולכים וגדלים, אשר רבים מהם נותרו לחיות בישראל וחלקם הוליד בה ילדים, ובמקרים רבים שהותם הארעית הפכה לישיבת קבע". לפי אומדנים שונים נכנסו לישראל בעשור האחרון בין 250,000 ל-400,000 עובדים זרים. בנוסף, בעשור האחרון קלטה ישראל למעלה מ- 130,000 מהגרי משפחה, רובם פלסטינים שנכנסו לישראל במסגרת איחוד משפחות, אשר חלק ניכר מהם קיבל מעמד קבע בישראל.

עוד הוסיף שטרית:"דיני ההגירה של מדינת ישראל מוסדרים כיום בכמה חוקים שונים, חוקים אלו אינם קובעים קריטריונים ברורים לכניסת מהגרים לישראל ובפועל, רוב רובה של מדיניות ההגירה מוסדר במאות נהלים פנימיים של משרד הפנים. שאלות יסוד אלו בדבר כניסה לישראל, תושבות ואזרחות, ראוי שיעוגנו בחקיקה ראשית ולא באמצעות הנחיות מנהליות. בנוסף, גבולותיה של המדינה ארוכים ופרוצים למדי, וניכרת תנועה של אנשים הנכנסים לישראל שלא כדין (מסתננים). חלקם מבקשים לאחר מכן מקלט בישראל".

העיקרון המנחה של הצעת החוק הינה "קשה בחוץ, קל בפנים". לפי עקרון זה תותווה מדיניות כניסה נוקשה ובחינה קפדנית של בקשותיהם של מהגרים המתעתדים לשבת קבע בארץ, לצד מדיניות הגירה מקלה יחסית לאחר כניסה ושהייה ממושכת כחוק, לרבות אפשרות לרכישת מעמד במדינה. לדברי שטרית, עיקרון זה, יש בו כדי לשרת את האינטרסים המדינתיים מחד, באמצעות הגבלת הכניסה לישראל, ולאפשר יחס הומאני המתחשב גם במהגר מאידך. על פי הצעת החוק אדם אשר יבקש מעמד של תושב יצטרך לעמוד בתנאים וקריטריונים שונים בהתאם לסוג הבקשה.

 

לדבריו של שטרית:"לצערי ועדת השרים התנגדה להצעה והממשלה ממשיכה להפיל הצעות חוק מתוך שיקולים פוליטיים בלבד וללא כל מחשבה על טובת המדינה. אני מקווה כי עד יום רביעי הממשלה תתעשת ותשנה את דעתה ותפסיק לשחק משחקים פוליטיים על גבם של אזרחי ישראל".