מפקחי רשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה בסיוע כוחות משטרה ביצעו השבוע פעולות אכיפה בנגב, במסגרתן נהרסו ופונו בפינויים עצמיים, ע"י הפולשים, 3 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות לפלישה אל אדמות מדינה שאותרו ברחבי הנגב

במסגרת פעילות מפקחי רמ"י כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב שהתקיימה השבוע, נהרסו 3 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב. כל הפינויים נתבצעו במסגרת "פינוי עצמי" - כלומר המבנים נהרסו ע"י הפולשים עצמם, זאת במטרה להימנע מצעדי האכיפה של רשות מקרקעי ישראל.

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל התריעו בפני הפולשים כי אם לא יפנו את השטח בעצמם, הם יפונו מהשטח, מתוקף חוק המקרקעין ותוגש נגדם תביעה כספית, בה יידרשו להשיב לקופה הציבורית את עלויות הפינוי, הכוללות את עלויות האבטחה, כוח האדם והפעלת הציוד המכני, בנוסף לדמי השימוש בקרקע. בעקבות ההתראה שקיבלו, החליטו הפולשים להימנע מהליך הפינוי, וביצעו פינוי עצמי במהלכו פינו את המבנה והחזירו את השטח לקדמותו ולידי רשות מקרקעי ישראל.

במסגרת הפינויים העצמיים, בערוער התפנה פולש שהציב מכולה על שטח של 18 מ"ר על קרקע ציבורית. בעומר התפנה פולש שהציב אוהל על שטח של 50 מ"ר בקרקע שייעודה למגורים ובשגב שלום התפנה פולש שהציב קיוסק על שטח המיועד לתעשייה, בגודל של 15 מ"ר.

אילן ישורון מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל אומר: "אנחנו מקיימים בשטח מדיניות אכיפה של אפס סובלנות כלפי עבירות מקרקעין ופלישות ולאדמות מדינה. בשנים האחרונות החלה החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל במדיניות אכיפה תקיפה, הכוללת הגשת תביעות כספיות נגד פולשים, בהן הם נדרשים לשלם לקופת המדינה את מלוא עלויות הפינוי והשימוש בקרקע. כתוצאה מכך, יותר ויותר מסיגי גבול המאותרים ע"י מפקחי הרשות בוחרים לפנות את עצמם, במטרה להימנע מפינוי כפוי, תביעות כספיות והרס חומרי הבנייה. מעבר לכך, הסגת גבול במקרקעי ציבור היא כמובן גם עבירה פלילית שדינה עד שנת מאסר בפועל".