מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בשיתוף היחידה הכלכלית של משטרת ישראל להב 433, פשטו על שלוש תחנות דלק פיראטיות ביישוב שגב שלום שנתפסו "על חם" במהלך פעילות בלתי חוקית

מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ויחידת "להב 433" בשגב שלום הסתיים בפינוי שלוש תחנות דלק בלתי חוקיות. במבצע המורכב השתתפו גם נציגי רשות המיסים, המשרד להגנת הסביבה, מינהל הדלק ורשויות כיבוי האש.

מפעילי תחנות הדלק השתמשו בקרקעות ציבוריות באופן בלתי חוקי, כאשר באחד מהמקרים הקים פולש תחנת דלק על אדמות המדינה ללא היתר, ובשני המיקרים הנוספים הופעלו תחנות הדלק על קרקעות שהוחכרו, אך לא למטרת הפעלת תחנת דלק. כך למעשה עברו מפעילי תחנות הדלק עבירות מקרקעין פרט לעבירות הכרוכות בהפעלת תחנת דלק ללא האישורים המתאימים, ולעבירות המיסוי.

מפקחי רמ"י פינו את תחנת הדלק יחד עם שוטרי משטרת ישראל ובאמצעות ציוד מכני הנדסי. מיכלי הדלק רוקנו ופונו בתיאום עם אנשי הגנת הסביבה ומינהל הדלק והקרקע הוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד מפעילי התחנות תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישות.

אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "בנגב פועלות כיום כ- 30 תחנות דלק פיראטיות, המהוות יעד בעדיפות גבוהה לכוחות האכיפה. הפעלת תחנת דלק פיראטית היא בבחינת בהוספת חטא על פשע: הפולשים גם הפעילו תחנות דלק בלתי מאושרות העלולות לגרום לסיכונים רבים הנובעים מדלקים שאינם בפקוח ומהיעדר אישורים סביבתיים ואישורי כיבוי אש, וגם עשו זאת תוך כדי פלישה לאדמות הציבור ושימושים חורגים בקרקעות מוחכרות".