מפקחי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הפנים בסיוע כוחות משטרה ערכו השבוע מבצע אכיפה רחב היקף בנגב, לפינוי פלישות לאדמות מדינה ובנייה בלתי חוקית. במסגרת המבצע נעקר מטע זיתים בלתי חוקי שנשתל על אדמות מדינה המיועדות למגורים ברהט, ונהרסו 12 מבנים בלתי חוקיים נוספים ברחבי הנגב

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה לקרקעות ציבוריות והבנייה הבלתי חוקית בנגב, פעלו בשבוע שעבר מפקחי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הפנים, בליווי כוחות משטרה, לפינוי בניה בלתי חוקית ופלישות לאדמות המדינה ברחבי הנגב.

בשכונה הדרומית החדשה של רהט פינו מפקחי הרשות מטע זיתים בלתי חוקי, בהיקף של כדונם, שנשתל ללא היתר על אדמות מדינה המיועדות למגורים לתושבים בדואים בשכונה החדשה.

בפעולה נוספת שבוצעה ברהט, פינה מסיג גבול בכוחות עצמו משטח בטון ענק שהוצב על שטח ציבורי פתוח, על אדמות מדינה בדרום רהט. הפולש נאלץ לפנות ולהרוס את המשטח בעצמו לאחר שהובהר לו כי אם לא ייעשה כן ייתבע על הוצאות הפינוי שנגרמו לקופת המדינה. המשטח שימש כתשתית למשקל משאיות בעסק בלתי חוקי למכירת ברזל שנפתח במקום, ונסגר לאחרונה בעקבות פסק דין לפינוי שהתקבל בהליך שניהלה הרשות נגד הפולש.

בתל שבע פינו מפקחי הרשות פולש שהשתלט על שטח בהיקף של 2 דונם, על גדות נחל באר שבע. הפולש גידר את השטח, המיועד לשמש כשטח ציבורי פתוח, והציב בו מבנה קל לשימושו.

בנוסף נהרסו ברחבי הנגב 11 מבנים בלתי חוקיים חדשים, מתוקף צווי הריסה של משרד הפנים, לאחר שאותרו במסגרת תצפיות "רוח קדים", המבוצעות לניטור בנייה בלתי חוקית בנגב.

"בחודש האחרון התמקדו מפקחי הרשות במבצעים מרוכזים נגד תופעת הפלישות החקלאיות בנגב, במסגרתם פונו והוחזרו למאגר הקרקעות הציבורי שטחים בהיקף של כ- 7,700 דונם, שנפלשו ונזרעו בתבואת חורף, שטח שגודלו כשטחה של העיר בני ברק" אומר ישראל סקופ, ראש חטיבת שמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל. "זוהי דוגמה להיקף האדיר של עבירות הקרקע בנגב, ואנו נמשיך במבצעי האכיפה המרוכזים, המעבירים לשטח את המסר שאדמות המדינה אינן הפקר".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS