יוני קופרמן, המנכ"ל החדש של מבטח-סימון, מנהלת ההסדרים הפנסיונים והפיננסים הגדולה בישראל, החליט למקד את אסטרטגיית ניהול הידע המקצועי של החברה בחזית הפעילות העסקית של החברה – מנהלי התיקים והיחידות במערך העסקים. למבטח סימון  כ – 200,000 מבוטחים המועסקים ב כ – 6,000 ארגונים, חברות ומפעלים ברחבי ישראל

כלים

במסגרת אסטרטגיית ניהול הידע החדשה עליה הכריז קופרמן, ינהל מערך העסקים של החברה את  כל משאבי הידע המקצועי של מבטח סימון הנוגעים למבוטח (מימוש זכויות, סוגיות מקצועיות שונות הרלבנטיות למבוטח ולמעסיק, סוגיות תגמול בכירים וכו') ואילו חטיבת משאבי האנוש של מבטח סימון תרכז את כל פעילות ההדרכה הפנימית של החברה.

מנכ"ל מבטח סימון מבהיר כי "הרמה המקצועית שמאפיינת את מומחי מבטח סימון היא ייחודית באיכותה הגבוהה וכי. השינוי הארגוני שעשינו נועד להבטיח מיצוי הידע האדיר הזה והמשך פיתוחו לטובת לקוחותינו – עובדים ומעסיקים כאחד. מתכונת הפעילות החדשה תשפר את הגמישות הארגונית  ואת זרימת האינפורמציה ממוקדי הידע למנהלי התיקים – לתועלת הלקוחות" מציין יוני קופרמן.

שינוי מבני נוסף עליו הכריז מנכ"ל מבטח סימון הינו הכפפת פעילות בקר הקבוצה ישירות למנכ"ל. "לאור החשיבות הרבה שאני מייחס לניהול בקרה בזמן אמת ולא רק בדיעבד, יפעל בקר הקבוצה, שוקי שני, בכפיפות ישירה למנכ"ל.

"אני בטוח כי שוקי וצוותו יסייעו לכולנו לוודא ביצוע ראוי של תהליכי העבודה והנהלים, לאתר כשלים כבר בהתהוותם וחשוב מכל - יבטיחו כי גם בעת זו של רגולציה משתנה חדשות לבקרים וסביבה תחרותית כל כך - נתמיד ונשמר את היתרונות היחסיים של מבטח סימון" אמר קופרמן.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS