שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב: "הקמתו של מיזם תיירותי בפריפריה צפויה להביא להגברת התיירות לאזור, להרחבת התעסוקה והפעילות הכלכלית ולעודד יזמים להשקיע בענף המלונאות בארץ"

עמק ססגון

במשרד התיירות הביעו סיפוק על תמיכת חברי הוועדה המחוזית, באישרור התוכנית המלונאית, התקפה משנת 1996: "חברי הוועדה תמכו באיזון הנכון בין הצורך בפיתוח האזור וביצירת תעסוקה ובין השיקולים הסביבתיים, כפי שמצופה מפרויקט באזור זה." אומרים במשרד התיירות על ההחלטה, שזכתה להתנגדות רבה מצד ארגוני הסביבה, להקים בעמק ססגון ששבקעת תמנה מלון בבעלות קבוצת איגרא של היזם יואב איגרא.

שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב, ציין כי: "הקמתו של מיזם תיירותי בפריפריה, במיקום אטרקטיבי מבחינה נופית, צפויה להביא להגברת התיירות לאזור, להרחבת התעסוקה והפעילות הכלכלית בכלל, לגיוון המוצר התיירותי של ישראל, ובתוך כך לתת מענה על המחסור בחדרי מלון בישראל וחשוב לא פחות – לעודד יזמים להשקיע בענף המלונאות בארץ".

במשרד התיירות אמרו היום: "משרד התיירות רואה תמיד לנגד עיניו שילוב של פיתוח תיירות עם שמירה על הטבע והסביבה ואיזון זה, המתקיים גם בעמדת המשרד בנושא עמק ססגון, הוא האיזון המאפשר פיתוח תיירותי כלכלי, בעל תרומה עצומה לכלכלה, לתעסוקה ולתדמית ישראל כמדינה מתקדמת ולבין שמירה על ערכי הטבע והסביבה החשובים לכולנו.

בעת האחרונה אנו עדים לתופעה של הפרת איזונים רבים בין תיירות לסביבה כאשר תכניות שונות למלונאות בסמיכות לחוף הים (כגון פלמחים, בצת, ניצנים) מותקפות ונפסלות מבלי שמוצעת אלטרנטיבה ראויה לתיירות ולפיתוח מהסוג האמור ואנו בטוחים כי במקרה זה, הפיתוח המלונאי יתרום רבות לתושבי האזור ולכלכלת האזור."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS