כלים

אנחנו מתייחדים עם זכרם הקדוש של שישה מיליון מאחינו שהושמדו, נטבחו והוכחדו ומעלים זכר הגבורה, המרי וההתקוממות של יהודים חלשים וחסרי מגן, נגד צורר נאצי אכזר, ששם לו למטרה להשמיד את העם היהודי. נזכור ולא נשכח את זוועות מחנות הריכוז ואת דמויותיהם, צללי אדם של שרידי הניצולים ממלתעות התופת ומשרפות הגאזים. מחנות הריכוז, שייזכרו לדיראון עולם, המחישו וסימלו יותר מכל מה אירע ליהודים בשואה

הנאצים ועוזריהם, שמו להם למטרה "לנקות" את אירופה מיהודים ולהוציא לפועל רצח עם המוני מתוכנן ומחושב עד לפרט האחרון, שבוצע והוצדק כיעד לאומי אסטרטגי של גרמניה הנאצית. הם הקימו מנגנון תעשייתי אדיר מימדים להשמדה המונית, עקרו משורש ובשיטתיות מדהימה מיליוני יהודים שהובלו לטבח ולמשרפות.

רבבות קהילות מפוארות ובתי אב, על מוסדותיהם, רכושם, תרבותם וכל מפעל חייהם - נחרבו ונמחקו ללא זכר, במסע השמדה מבעית ומזעזע, בו השתתפו אלפים ורבבות תאבי דם שלקחו חלק פעיל ברצח המוני, במעשי זוועה אכזריים, ומתוך תהומות של רשע, יצרים חייתיים, קנאות ושנאה חולנית והרס טוטאלי.

זיכרון השואה ותודעתה, מהווים מרכיב מרכזי בעיצוב הזהות היהודית בכלל, והישראלית בפרט. אי-אפשר להבין את עם ישראל במנותק מזיכרון השואה, מתודעתה ומלקחיה.

השילוב הנוראי של שנאה, קנאות ואנטישמיות, אידיאולוגיה נאצית מעוותת ועוצמה צבאית הרסנית - חייבים להירשם לדיראון עולם, כשילוש שטני ממאיר, שפעל וכמעט הצליח להשתלט על העולם. חובה עלינו לזכור זאת ולא לשכוח. לצערינו עדיין קיימים על כדור הארץ כאלה שלא יכולים להשלים עם קיומנו. אלה שיורים אחת לכמה זמן לעברינו מתוך תפיסה מעוותת שאותנו צריך להשמיד.

צבא הגנה לישראל שעומד על המשמר ונלחם את מלחמתנו ימשיך לעשות כן בגבורה באומץ ובנחישות ובעוצמה. גם מבחוץ עדיין יש את אלה שחושבים לכלותינו. הצורר מאירן שחדשות לבקרים מעל כל במה טוען כי יש להשמיד את היישות הציונית וגם במעשים אינו טומן ידו בצלחת ומנסה להשיג יתרונות צבאיים כאלה ואחרים.

בעוד כשבוע נציין כולנו את המאורע הגדול בהיסטוריה היהודית: הקמת מדינת יהודית. מדינת ישראל. אנחנו מצווים בימים מיוחדים אלה, להיות מאוחדים ולהתעלות מעל לכל המחלוקות. להתלכד ולפעול שכם אחד, לבנות עתיד טוב יותר לנו ולדורות הבאים. עלינו לחזק את המדינה ולעמוד על משמר בטחונה. נבנה את ביטחוננו הלאומי על יסודות איתנים שלא יהיה תלוי רק בכח הצבאי.

בשנים האחרונות אנו עדים להתעוררות בקרב בני נוער וצעירים בנושא השואה. אתם, הדור הצעיר, צריכים ללמוד את ההיסטוריה, להבין את משמעויותיה וללמוד מלקחיה. רבבות בני נוער, ואתם ביניהם, משתתפים בימי עיון, בפרויקטים להנצחה, במסעות לימודיים בקהילות שחרבו וב"מצעדי החיים".

זיכרו מה קרה לעמנו לפני שהייתה לנו מדינה, וזה יכול לשוב ולקרות אם לא נעמוד על המשמר, אם לא נזכור...

נזכור את השואה ולא נשכח.

נזכור את ששת מיליוני אחינו שהושמדו ונרצחו, ונתנחם בבניין הארץ ובהתעצמות מדינת ישראל. הערב, כל אחד מאתנו בדרכו שלו, יכבד את זכר קורבנות השואה, ינציח אותם עמוק בליבו ויישבע – לזכור, לזכור ולעולם לא לשכוח.

ביום זה נישא תפילה לנשמות הנרצחים, יהי זכרם ברוך ונשמותיהם צרורות בצרור החיים, אמן כן יהי רצון.

הכותב הוא בני וקנין, ראש עיריית אשקלון