Bielski_Zeev_smallתגובות סוערות במערכת הפוליטית בסיכום יום של תאונות דרכים קטלניות: ח"כ זאב בילסקי (קדימה) קורא להקים קבינט חירום שיתכנס מדי שבוע לעקוב אחר מצב הבטיחות בדרכים. ח"כ חמד עמאר (ישראל ביתנו), יו"ר השדולה למאבק בתאונות דרכים, מאשים כי העלייה במספר ההרוגים בתאונות דרכים היא תוצאה ישירה של החלשת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

"הגידול המדאיג במספר ההרוגים בתאונות הדרכים מתחילת השנה חייב להדליק אור אדום במסדרונות משרד התחבורה, האמצעים הננקטים אינם מספקים וכתוצאה מכך עשרות רבות של אנשים מקפחים את חייהם בכבישי ישראל." אומר ח"כ זאב בילסקי, הטוען כי: ”יש להקים "קבינט חירום" בראשותו של שר התחבורה והבטיחות בדרכים אשר יתכנס מידי שבוע וידאג להחשת קצב הטיפול בגורמים המונעים תאונות דרכים".

חה"כ חמד עמאר (ישראל ביתנו), יו"ר השדולה לבטיחות בדרכים, אמר היום: "אמש נהרגו חמישה בני אדם בשתי תאונות , ואם לא היה די בכך היום נוספו ארבעה הרוגים נוספים לרשימת הדמים. אני מוסר את תנחומי למשפחות ההרוגים והפצועים , זהו ללא ספק יום שחור לכולנו.

העלייה של מספר ההרוגים מתחילת השנה (80 בני אדם לעומת ל-54 בתקופה המקבילה אשתקד) , הינה תוצאה ישירה של החלשת הגוף שאמון על הנושא , הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים , הרשות שבהגדרה אמורה להיות גוף עצמאי ומפקח , בפועל הינה חסרת כל אמצעים. איך ניתן לצפות מהרשות להיות קטר שמוביל את נושא הבטיחות בדרכים , כאשר כבר תקופה ארוכה , ארוכה מדי , היא מתנהלת ללא מנכ"ל , ללא יו"ר , בלא חברי מועצה ועם קיצוץ בתקציבים מ 500 ל 380 מיליון , כאשר גם בחלק גדול מכספים אלו היא לא זו ששולטת בהן".