אתר בלתי חוקי להימורים שהוקם בניגוד לחוק, על אדמות מדינה במושב תנובות שבשרון, פונה ע"י מפעיליו, בעקבות פעולת אכיפה משותפת של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ושוטרי מרחב השרון במשטרת ישראל.

מפעילי המקום, שהתמחה בהימורי "בינגו" האסורים על פי חוק, שכרו מבנה בתוך משק במושב תנובות בשרון. בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל, הם נאלצו להתפנות בעצמם ולסגור את האתר.

מפקחי הרשות הבהירו לבעלי הזכויות במשק בו פעל בית ההימורים כי הפעלת בית עסק על קרקעות המשק מהווה עבירת שימוש חורג, מנוגדת למטרת הקצאת הקרקע ומהווה הפרה של ההסכם בין רשות מקרקעי ישראל למושב.

הטיפול בנושא החל לאחר שגורמי מודיעין ממרחב השרון של המשטרה הפנו את תשומת לב החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ודיווחו על איתור בית העסק הבלתי חוקי הפועל במקום.

כאמור, לאחר שהמפקחים הזהירו את בעלי הזכויות במשק כי הפעילות מהווה שימוש חורג בקרקע והפרת חוזה, החליטו בעלי הזכויות לפנות את "בית הבינגו" מהקרקע באופן מיידי.

בסיור פיקוח שנערך במקום גילו מפקחי רמ"י שימושים חורגים והפרות חוזה נוספות מצד בעלי הזכויות במשק, שמטופלים בימים אלו על ידי מפקחי רמ"י.

"מדובר במקרה מובהק של הוספת חטא על פשע - בית עסק להימורים בלתי חוקיים שמוקם על קרקע תוך עבירות של שימוש חורג והפרת חוזה. חוכרי משקים במושבים מקבלים מהמדינה קרקעות למטרת מגורים או חקלאות, ובכל מקרה אסור להפעיל על קרקעות אלו בתי עסק, גם אם מדובר בחנות צעצועים ולא בקזינו בלתי חוקי. שיתוף הפעולה בין מפקחי הרשות ושוטרי משטרת ישראל מתנהל בצורה פורייה ויעילה ובמקרה הזה הצליח להביא לסילוק של עבירה מהשטח תוך פרק זמן קצר מאוד", אמר ישראל סקופ, מנהל החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.