המחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום כנגד ריקו שירזי מהרצליה, המואשם כי הוציא חשבוניות פיקטיביות בסך של למעלה מ- 25 מיליון ₪ ובכך סייע לאחר להתחמק מתשלום מס, עוד מואשם שירזי כי התחמק ממס בגין הכנסותיו בסך של מעל 3 מיליון ₪ ומתשלום מע"מ של 503,600 ₪ וכן בעבירות הלבנת הון בסך של מעל 14.5 מיליון ₪. כמו כן חשוד הנאשם בשיבוש הליכי משפט ובאיומים

כתב האישום הוגש על ידי מנהלת המחלקה עו"ד דנה אמיר, עו"ד ליאת בכור, עו"ד אורי שפיגל ועו"ד לירון וקנין.

זהו כתב האישום השלישי המוגש בעקבות חקירה רבת היקף שהתנהלה על ידי צוות חקירה משותף למשרד חקירות מע"מ ומכס תל אביב ויחידת יהלום ברשות המסים בישראל וליחידה הארצית לפשיעה כלכלית במשטרת ישראל, הכוללת מספר רב של מעורבים. במקביל להגשת כתב האישום כנגד שירזי, שנעצר בראשית החקירה הגלויה ביום 27.10.11, ומעצרו הוארך מעת לעת, הוגשה היום גם בקשה להורות על מעצרו עד תום ההליכים.

כמו כן הגישה רשות המסים לבית המשפט באמצעות פרקליטות מיסוי וכלכלה בקשה למתן צו זמני ברכוש הכוללת בקשה לחילוט המחאות, כספים, שלושה כלי רכב ושעון יוקרתי משובץ יהלומים.

מכתב האישום עולה כי במהלך 2010 ו- 2011, פעל שירזי לביצועה של תכנית עבריינית, במסגרתה נתן הלוואות בריבית קצוצה ללווים שונים וביצע עבירות במטרה להסתיר את מתן ההלוואות, להתחמק מתשלום מס הכנסה ומע"מ בגין הריביות אותן גבה, ולהלבין רכוש שמקורו בעבירה או אשר שימש ואפשר את ביצועה.

לפי הנטען, עשה שירזי שימוש בעוסקים שונים (חברת לב אנרגיה, עסק בשם "קריסטל" וחברת אלמקס) בהם פעל דני רובמן, שביצע את העבירות נשוא כתב האישום מטעמו של שירזי, במטרה לסייע לו להסתיר את מתן ההלוואות ולהתחמק ממס הכנסה ומתשלום מע"מ. שירזי קשר קשר עם רובמן לרישום כוזב במסמכי החברות לב אנרגיה ואלמקס ולהוצאת חשבוניות מס ע"ש העוסקים בהן ירשם בכזב, כי העוסקים ביצעו עסקאות אמת עם הלווים.

כפי שנטען בכתב האישום הלווים זומנו לביתו של שירזי ביחד עם רובמן, שם אושרו על ידי שירזי כמקבלי הלוואה. במעמד הפגישה הוסברו ללווים, על ידי הנאשם ו/או רובמן בנוכחות הנאשם, פרטי ותנאי ההלוואה. הוסבר להם כי יקבלו חשבוניות פיקטיביות בגין ההלוואות והריבית, כאשר סכום המע"מ הגלום בחשבוניות שווה לסכום הריבית השבועית או החודשית בגין ההלוואה או לחלק ממנה.

באופן זה יכלו הלווים להגדיל באופן פיקטיבי את הוצאותיהם לצרכי מס הכנסה, לנכות את החשבוניות הפיקטיביות בדיווחיהם התקופתיים למע"מ ובפועל להתחמק ממס הכנסה ומתשלום מע"מ ולהזדכות על מלוא או על חלק מסכומי הריבית אשר היה עליהם לשלם לשירזי ולרובמן בגין ההלוואות. ואכן, חלק מהלווים קיבלו חשבוניות פיקטיביות וניכו אותן בדיווחיהם התקופתיים לרשות המסים, כך שהחזר ההלוואה והריבית בגינה או חלקם שולמו על חשבון המדינה ומקופתה.

במסגרת זו, קיבל שירזי המחאות הרשומות לכאורה לפקודת החברות, תוך הסוואת בעלותו בכספים הרשומים בהן, מקורן והפעולות האמתיות המבוצעות בהן, כאשר בפועל המחאות אלה נמשכו לטובתו, נפרטו על ידו או על ידי מי מטעמו והכספים הרשומים בהן שימשו אותו לצרכיו.

בנוסף, ובמסגרת מתן ההלוואות, איים שירזי על אחד הלווים, בפגיעה בגופו, כשזה לא עמד בפירעון ההלוואות והריבית בגינן, במטרה להפחידו ולהקניטו. עוד נטען כי במסגרת החקירה איים שירזי בשתי הזדמנויות על אנשי החוק בכך שיפגע שלא כדין בגופו של עד המדינה בכוונה להפחידם ולהקניטם.

עוד נטען בכתב האישום כי במסגרת החקירה פעל הנאשם לשיבוש הליכי משפט בכך שדאג, לאחר מעצרו ותחילת החקירה הגלויה, להעלים מביתו את רשימת הלווים אשר הוסתרה במקום מסתור בביתו, ואף הכחיש את העובדה שרשימת לווים נמצאה במקום המסתור טרם העלמתה.