carmela_manasheהכתבת הצבאית של קול ישראל, כרמלה מנשה, זכתה בפרס א.מ.ת המכונה פרס נובל הישראלי ומוענק לעשרה זוכים בתחומי האומנות, המדע והתרבות בחסות ראש הממשלה. את הפרס בסכום כולל של מיליון דולר מעניקה קבוצת ידידי ישראל באמריקה הלטינית לעשרה זוכים

כלים

ההחלטה על הזוכים מתקבלת על ידי ועדה בראשות שופט, הממנה ועדות משנה שמורכבות ממומחים בתחומים הרלוונטיים, בעבר זכו בפרס היוקרתי הפרופסור עדה יונת, הפרופסור אהרן ברק, הפרופסור יוסף צ'חנובר והפרופסור ישראל אומן.

כרמלה החלה את דרכה ב"קול ישראל" ככתבת הפלילים, לפני 22 שנים הפכה לכתבת לענייני צבא ובטחון, תפקיד שהיה עד אז נחלתם של גברים/קצינים בצה"ל וגם בשל הסכנות הכרוכות בו. כבר בימים הראשונים בתפקיד סיקרה את האינתיפאדה הראשונה בלא פשרות ולא אחת תוך סיכון עצמי רב, כמו כן סיקרה את כל האירועים הביטחוניים מגבול הלבנון, דרום לבנון, דרך חדירות מחבלים למטרות טרור מגבול מצרים וירדן ועוד.

במקביל לעבודתה, ממשיכה כרמלה לסקר את תנאי השירות של חיילי צה"ל עד שהפכה למותג שמזוהה עם החיילים בשטח ולא אחת כנגד פקודות לא ראויות או התנהגות לא תקינה ושרירותית של מפקדים .

המסע שלה כנגד התופעות הלא תקינות אילץ את צה"ל לרענן פקודות ולפתוח את שורותיו לביקורת תוך הדגשת האוזן הקשובה לבני המשפחה של המשרתים בכוחות הביטחון.

ה"סטיקרים" –"אותך לכרמלה" שיזמו חיילים, אותם הצמידו למכוניות, חייבו מפקדים בצה"ל לשתף פעולה עם כרמלה ולהקפיד בתנאי השירות של החיילים. כרמלה ויתרה בשנים האחרונות על תפקיד בכיר בצה"ל כדי להמשיך ולסקר את התחום שלה.

לדברי מוטי אמיר מנהל רשת ב' , "אין כמעט ישראלי שלא מכיר את כרמלה, שמה הולך לפניה אף במדינות ערב וגם באמצעי התקשורת במערב. כרמלה ראויה לפרס בכל אמת מידה הן העיתונאית, האתית והאנושית, על חריצותה והגינותה ככתבת מובילה בתחום זה. קצרה היריעה מלהכיל את פועלה של כרמלה אשר עובדת ביום ובלילה בשבתות ובחגים ולא נותר לה זמן מלבד לבצע את תפקידה".