katzaleבתגובה לדבריו של הנשיא פרס לפני עולים חדשים שהגיעו מאמריקה, לפיהם "נחזיר לערבים את האדמות והמים שלהם", אמר יו"ר האיחוד הלאומי חה"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה): יתכן שאת שכחת שמעון פרס יש לתלות במרומי גילו, אך לעם ישראל לדורותיו אין שכחה

"כל ילד יהודי בכל הדורות שהתגדל על מורשת ישראל יודע ששילה, בית-אל, נוב ענתות, חברון ושכם אדמותנו המה ומימיה הזורמים בשילוח ובגיחון שלנו הם כמו הקישון והירקון.

חבל שפרס אשר סיים את דרכו הפוליטית ורק נאחז בקרנות המזבח מביא דוקא בפני עולים את דעתה של חבורה רדיקלית אנכרוניסטית קיקיונית שאולי אחוז מהעם סובר את טענתה המגוחכת שאדמות הארץ ומימיה שייכים לזרים.

חזקו עלינו דבריו של שמעון מלך ישראל אחר - שמעון בן מתתיהו החשמונאי כי "לא ארץ לא לנו כבשנו". אמר כצל'ה.