בעקבות דבריו של הנשיא שמעון פרס לפני הסגל הדיפלומטי, שכללו את המילים "הגדה המערבית", אומר יו"ר האיחוד הלאומי חה"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה) כי מקום בית המקדש, עיר דוד, בית אל, בית לחם, שכם וחברון אינם נקראים בשם "הגדה המערבית" לא בתנ"ך, לא בתלמוד, לא במדרשים, לא ברש"י, לא ברמב"ם, אף לא בספרי תולדות עם ישראל ולא בכתבי התנועה הציונית

"מצער שדוקא ביום העצמאות שוב נכשל שמעון פרס, ומאמץ את חזונם של פוסט ציוניים אשר בתובעם מונח זה מבקשים לזלזל בכבודה של הארץ כדי לנתק את העם היהודי מלב-ליבה של ארץ מכורתו, אליה תמיד כסף: ירושלים, יהודה, שומרון, בנימין ובקעת הירדן, שם טמונים כל מכמני תולדתו ומלכותו." אמר כצל'ה.

יו"ר האיחוד הלאומי תבע מן הנשיא פרס "לדרוש בכבודה של ארץ-ישראל ולא לתת יד לזילותה".