jacob_katz_smallח"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה), יו"ר האיחוד הלאומי, פנה בפנייה נזעמת לשר הביטחון אהוד ברק בתלונה על התנהלותו של דובר צה"ל, אבי בניהו, שהגדיר את הנתונים על האחוז הגבוה של מתנחלים בקרב מסיימי קורס קצינים "ענין פוליטי". לאחרונה ישנה מתיחות בולטת בין לשכת ברק לבין דובר צה"ל בניהו. האם יפעל ברק כנגד בניהו בעקבות הפניה?

במכתב רשמי פונה היום ח"כ יעקב כ"ץ לשר הביטחון ברק, להתלונן על התנהלותו של דובר צה"ל. כצ'לה טוען כי בעקבות הנתונים אודות מסיימי קורס הקצינים והאחוז הגבוה של חיילים חובשי כיפות ובני ההתיישבות ביש"ע בקרב מסיימי הקורס, הופנתה בקשה לדובר צה"ל לקבלת נתונים ותמונות והדובר השיב: "אנחנו לא משתפים פעולה עם עניינים פוליטיים".

"ההתייחסות לכל חובש כיפה ולכל מתנחל כגורם פוליטי מעציבה מאוד, מסכנת את צה"ל ומעמידה בסימן שאלה את היותו כור ההיתוך הישראלי. כצבא העם, צה"ל מחוייב להתייחס לכל חייליו בשווה ומבלי להוסיף להם תוויות פוליטיות שונות עקב מינם, עדתם, אמונתם או מקום מגוריהם.

התמיהה מועצמת נוכח הנוהג לפרסם בתי ספר תיכון שאחוז גבוה מבוגריהם מתגייסים ליחידות עילית וישובים שרבים מבניהם טייסים. בעשרות השנים הראשונות של המדינה מקובל היה לשבח – בצדק רב – את יוצאי הקיבוצים שפעם פיארו את יחידות העילית של צה"ל. כשם שלא נטען מעולם שפרסומים אלו פוליטיים, כך לא ראוי לטעון על פרסומים של בוגרי קורס הקצינים.

עצם תגובתו של דובר צה"ל כאילו מקום המגורים הינו עניין פוליטי, מכניסה את צה"ל למערבולת פוליטית ממנה אנו כה מנסים להתרחק. כצבא שערכיו נובעים ממקומות הגבוהים יותר מהפוליטיקה, העיסוק בהתנחלויות צריך להיות מחוץ לענייניו ותשובתו של דובר צה"ל פועלת בכיוון הפוך.

כשר הביטחון וכאדם שתרם רבות מחייו לשרות הצבאי, אני מצפה ממך שתפעל לתיקון ולדאגה שדברים מעין אלו לא יתרחשו בעתיד." כתב כצ'לה לברק.