חמישה מבנים בלתי חוקיים ופלישות נוספות לאדמות מדינה בכפר קאסם, פונו באופן עצמאי ע"י מסיגי הגבול לאחר שהוצאו נגדם צוי פינוי ע"י רשות מקרקעי ישראל. מדובר על פלישות שנתגלו במסגרת "פרשת הקרקעות", אשר נחשפה לפני כשלושה חודשים, על ידי רשות מקרקעי ישראל. שמונה מבנים בלתי חוקיים נוספים ייהרסו ע"י הרשות לאחר שבית המשפט דחה תביעות שהוגשו על ידי הפולשים כנגד צווי הפינוי. הפרשה החלה לפני כשלושה חדשים לאחר שמפקחי רשות מקרקעי ישראל איתרו תוך פרק זמן קצר 15 מקרים חדשים של הסגות גבול לאדמות המדינה ובניה בלתי חוקית בכפר קאסם

5 מבנים בלתי חוקיים ופלישות לאדמות המדינה בכפר קאסם, פונו בפינוי עצמי על ידי מסיגי הגבול שצייתו לצווי סילוק פולשים, אשר הוצאו ע"י רשות מקרקעי ישראל במסגרת "פרשת הקרקעות" בכפר קאסם.הפרשה החלה לאחר שלפני כשלושה חודשים גילו מפקחי רשות מקרקעי ישראל, לא פחות מ-15 מקרים של הסגת גבול לקרקעות ציבוריות בכפר קאסם.

מפקחי הרשות הגישו כנגד כל אחד ממסיגי הגבול, תלונה למשטרה בגין עבירת הסגת גבול פלילית, שדינה עד שנת מאסר בפועל. במקביל הוציאה הרשות 15 צווי סילוק פולשים לפינוי אדמות המדינה שנפלשו.

חמישה מתוך הצווים, כאמור בוצעו ופונו ע"י מסיגי הגבול, שהחליטו לבצע את צווי הפינוי ולהימנע בכך מתביעות נוספות, ביניהן תביעות כספיות המוגשות ע"י רשות מקרקעי ישראל להחזר הוצאות הפינוי. שמונה צווים נוספים, נגדם הוגש ערעור לבית המשפט ע"י הפולשים, יבוצעו בקרוב ע"י מפקחי החטיבה לשמירת קרקע ברשות, לאחר שבית המשפט דחה את הערעורים.

בשני המקרים הנותרים, שנדונו אף הם בערכאות משפטיות, לאור בקשת הפולשים לערער על הצווים, דחה בית המשפט את בקשת הפולשים להצטרף לדיון בו נדונו שמונת הצווים. הרשות בוחנת את האפשרות לביצועם.

ישראל סקופ, ראש החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל אומר : "אין ספק שהפינויים העצמיים, הטומנים בחובם חיסכון משמעותי לקופת המדינה, הם הישג משמעותי למדיניות האכיפה התקיפה של הרשות. הגידול העצום בשיעור פלישות הקרקע יחסית למציאות שהכרנו עד היום בכפר קאסם מעלה חשד ליד מכוונת, והרשות משתפת פעולה עם המשטרה בבירור הנושא. מסיגי גבול שלא יתפנו בעצמם ותידרש פעולת אכיפה לפינויים, ייתבעו להחזיר למדינה את כל עלויות הפינוי לרבות עלויות כוח האדם הכוללות את שכר המפקחים והשוטרים, עלויות הפעלת הציוד המכני – וההנדסי."