ירושלים, 22 במאי, 2015 – סגר, מלחמות וממשל ירוד חנקו את כלכלת עזה ושיעור האבטלה בה כעת הוא הגבוה בעולם, על פי דו"ח כלכלי חדש של הבנק העולמי. הדו"ח יוצג לוועדת הקישור אד-הוק לסיוע כלכלי לרשות הפלסטינית, מסגרת של תורמים לרשות הפלסטינית, בפגישתה הדו-שנתית בבריסל ב-27 במאי,

הדו"ח מעריך כי התמ"ג של רצועת עזה היה אמור להיות פי ארבעה בקירוב משיעורו הנוכחי אילולא העימותים הצבאיים והמגבלות הרבות. הוא מציין גם כי הסגר שנמצא בתוקף מאז שנת 2007 גרם לאובדן כ-50% מהתמ"ג של עזה. האבטלה בעזה היא הגבוהה בעולם ושיעורה 43%. מה שמבשר רעות אף יותר הוא אבטלת הצעירים, שעלתה על 60% בסוף שנת 2014.

"נתוני האבטלה והעוני של עזה מטרידים מאד והתחזית הכלכלית מדאיגה. שוק העבודה בעזה כיום אינו יכול להציע מקומות עבודה, מה שמשאיר אוכלוסייה גדולה במצב של ייאוש ובפרט הצעירים", אמר סטין לאו יורגנסן, מנהל מדינה עבור הבנק העולמי בגדה המערבית ורצועת עזה. "הסגר הנמשך והמלחמה ב-2014 גבו מחיר מכלכלת עזה ופרנסת תושביה. הייצוא מעזה נעלם למעשה והמגזר היצרני הצטמצם בכ-60%. הכלכלה אינה יכולה להתקיים ללא קשר עם העולם החיצוני".

התמ"ג האמיתי של עזה גבוה רק בכשני אחוזים מזה שלפני כ-20 שנה, בשנת 1994. אך בתקופה זו גדלה האוכלוסיה בכ-230%. כתוצאה מכך ההכנסה לנפש הריאלית בעזה נמוכה היום ב-31% מאשר בשנת 1994. מלחמת 2014 צמצמה את התמ"ג של עזה בכ-530 מיליון דולר מרמתו הצפויה המשוערת. ענפי הבנייה, החקלאות, הייצור והחשמל הם אלה שסבלו את ההפסדים הגדולים ביותר, כאשר התפוקה בענף הבנייה ירדה ב-83% במחצית השנייה של 2014 ובכ-50% בשאר הענפים. עזה הפכה למקור מרכזי לגירעונות ומעמסה פיסקלית על כספי הרשות הפלסטינית, שהועצמו בשל הפיצול הפנימי. בעוד שכ-43% מהוצאות הרשות הפלסטינית מוצאות בעזה, רק 13% מהכנסותיה מגיעות משם.

אוכלוסיית עזה סובלת מגישה ירודה ואיכות ירודה של שירותים ציבוריים בסיסיים כגון חשמל, מים וביוב. כמעט 80% מתושבי עזה מקבלים סעד כלשהו, אך יחד עם זאת כ-40% מהם עדיין חיים מתחת לקו העוני. למרות שנתונים אלה מזעזעים, אין בהם כדי להעביר במלואם את תנאי החיים הקשים שאיתם מתמודדים כמעט כל תושבי עזה.

"מה שמזעזע אף יותר הוא המציאות שבה רובם של 1.8 מיליון תושבי עזה סגורים בשטח של 160 קמ"ר ואינם יכולים לצאת משטח זה ללא אישורים. כשליש מילדי עזה הפגינו תסמינים מצוקה פוסט-טראומתית עוד לפני הסכסוך הצבאי של 2014, והיום אף יותר", אמר יורגנסן.

לא ניתן להמשיך ולקיים את הסטטוס קוו בעזה. ההתאוששות תלויה בהקלת הסגר. ראשית יש לאפשר הכנסת חומרי בנייה בכמויות מספיקות uשנית יש לאפשר ייצוא. כמו כן דרוש מימון תורמים לעבודות השיקום. הבנק העולמי עוקב אחר קצב מימוש התחייבויות התורמים ורמתו כיום 27.5%. גם ייעול מערכות השלטון וחיזוק מוסדותיו תחת הנהגת הרש"פ הם תנאים הכרחיים להתאוששות כלכלית בת-קיימא בעזה.