שר הרווחה, משה כחלון אמר כי התוכנית תורחב ליישובים נוספים ברמה סוציו- אקונומית 1-5 וכן תורחב גם בשכונות מצוקה בערים הגדולות. השר בירך בכנס על שיתוף הפעולה בתוכנית הלאומית בין המשרדים השונים. עוד הוא אמר כי מדובר בתוכנית מאוד חשובה, מצליחה ומבוקשת. כחלון סיפר שכשהוא מגיע ליישובים שאינם בתוכנית הם מבקשים להצטרף לתוכנית

כלים

עוד אמר כי במסגרת התוכנית יקודם מהלך ארצי בין משרדי לאבחון מוקדם של ליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז למניעת התפתחות והחמרה של מצבי סיכון.

נחום איצקוביץ, מנכ"ל המשרד הציג בכנס נתונים חדשים על התוכנית הלאומית:

מתוך כ- 151,000 ילדים בסיכון אשר אותרו בישובי התוכנית:

• 72% סובלים מבעיות בטיפול ההורים, ביחסים עם ההורים וביכולתם להעניק העשרה

• 56% סובלים מבעיות בתחום הרגשי או החברתי, בינהם: העדר קשרים חברתיים, התנהגויות מסכנות, אלימות

• 66% סובלים בעיות בתחום ההתפתחותי או הלימודי: ניתוק מביה"ס, בעיות התנהגות, הישגים נמוכים

• ל- 15% מהילדים בסיכון לקות למידה או הפרעת קשב, ל-7% נוספים יש חשד ללקות שלא אובחנה

• לכ- 40% בעיות הן במשפחה, הן בתחום הרגשי חברתי והן בלימודים

רק מחציתם היו מטופלים באחד או יותר מהשירותים המיועדים לכך, זאת עד להקמת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

בשנים 2010-2011: השלמת הקמת המענים וביסוס התוכנית:

• הושלמה הקמתן של כ- 750 תוכניות המשרתות 52,000 ילדים ו- 20,000 הורים

• פיתוח והטמעה של תשתית מידע יישובית למעקב אחר תוצאות וכבסיס לקבלת החלטות

• ביסוס העבודה הבין ארגונית ובין תחומית ביישובים למתן מענים כוללים לילדים

• ביסוס התוכנית כפלטפורמה להתמודדות עם אתגרים המחייבים פעולה בין משרדית