חבר ועדת החוץ והביטחון,  איתן כבל (עבודה), דורש היום מיו"ר הוועדה, ח"כ שאול מופז, לזמן בדחיפות את שר הביטחון, אהוד ברק,  לדיון בנושא פיטוריו של מפקד גל"צ יצחק טוניק

"אבקשך לכנס בדחיפות את ועדת החוץ והביטחון שבראשה אתה עומד ולזמן לדיון את שר הביטחון, ח"כ אהוד ברק על מנת שיסביר מדוע מצא לנכון לפטר את מפקד גלי צה"ל, יצחק טוניק ובוודאי שיסביר מדוע בחר לעשות זאת באופן כה נלוז." כותב כבל למופז.

"כמו כן, ברצוני להביא לידיעתך כי בכוונתי להגיש תיקון לחוק גלי צה"ל, כך שדרכי מינוי המפקד הקבועות בו ישונו וימנעו את היתכנותם של מצבים בהם הפוליטיקה היא אשר מכתיבה את אופן המינוי או פיטוריו של נושא תפקיד חשוב זה. אני כמובן מצפה לקבל את תמיכתך ואת תמיכת חבריי לוועדה להצעת חוק חשובה זו." מוסיף כבל.