ilatov_robertח"כ רוברט אילטוב, יו"ר סיעת ישראל ביתנו, יזם דיון דחוף במליאת הכנסת בנושא החרם הפלשתינאי על מוצרים מיהודה ושומרון והחלטת הנהגת הרשות הפלשתינאית למנוע מפועלים פלשתינאים לעבוד במפעלים בתחומי יהודה ושומרון מינואר 2011

לדבריו של אילטוב ההחלטה בדבר החרמת המוצרים פוגעת במאמצים הבינלאומיים להניע את תהליך השלום והשיחות הישירות. "זהו ניסיון לחבל בנורמליזציה ותהליך הקרבה בין הצדדים, על ישראל להגיב לחרם הכלכלי כאילו מדובר בירי טילים." הוסיף ח"כ אילטוב, האומר כי יו"ר הרשות אבו מאזן וראש הממשלה הפלשתינאי סלאם פאייד רוצים ללכת בדרך ערפאת, כך שמצד אחד הם הולכים לתהליך של שיחות שלום ומצד שני מחבלים ככל יכולתם על מנת שהתהליך והמאמצים יכשלו.

"באם האיסור יצא לפועל יהווה הדבר פגיעה אנושה בכלכלתה של הרשות הפלשתינאית, כאשר 22 אלף פלשתינאים עובדים במפעלים באזור יהודה ושומרון יהפכו באחת למובטלים וכאשר אין עבודה יכול הדבר להביא להגברת הטרור ויצירת "שהידים"", אומר אילטוב, "זהו מעשה חבלה מכוון כנגד כלכלת הרשות הפלשתינאית שגם ארצות הברית, גם אירופה וגם ישראל מנסים לשקם". לטענתו זהו ניסיון לעשות דה-לגיטמציה למוצרים מיהודה ושומרון ומכאן דה-לגיטימציה למוצרים ישראלים בכלל.