כלים

נהגי מוניות שניסו להשתלט על אדמות מדינה במרכז ירושלים במטרה להפוך אותן לחניון נאלצו להחזיר את השטח לרשות לאחר שהוגשה נגדם תלונה למשטרה

פלישה לאדמות מדינה במרכז ירושלים, באיזור רח' יפו פינת נורדאו פונתה השבוע בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל ושוטרי משטרת ישראל.

הפולשים, נהגי מוניות הפועלים באיזור, פרצו גדר התוחמת את המגרש, ששטחו כ- 700 מ"ר, והחלו להשתלט על המגרש כשהם הופכים אותו לחניון המיועד לשימושם הפרטי. המגרש מתוכנן לשמש בעתיד הקרוב להקצאה למנהל הציבורי, לאחר שיסתיימו תהליכי הקצאתו.

מפקחי הרשות, האמונים על שמירה על קרקעות המדינה, איתרו את הפלישה אל המגרש במהלך אחד מסיורי הפיקוח השגרתיים המתנהלים במטרה לאתר פלישות אל אדמות המדינה. בעקבות איתור הפלישה הגישו מפקחי רשות מקרקעי ישראל תלונה למשטרת ירושלים נגד נהגי המוניות, בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור – עבירה פלילית שעונשה עד שנת מאסר בפועל.

בנוסף, התרו המפקחים בפני נהגי המוניות כי אם לא יפנו את הקרקע וישיבו אותה לרשות יפונו בפינוי כפוי. במקרים כאלו נוהגים ברשות מקרקעי ישראל להגיש נגד פולשים, תביעות משפטיות למימון הוצאות הפינוי שנגרמו למדינה עקב פלישתם לאדמותיה. הוצאות הפינוי כוללות את הוצאות הציוד ההנדסי, עלויות כוח האדם ועוד.

בעקבות הגשת התלונה במשטרה זומנו נהגי המוניות לחקירה במשטרה. לאור צעדי האכיפה הנחושים, החליטו נהגי המוניות לפנות את הקרקע אליה פלשו ללא היתר ולהחזירה לחזקת המינהל.

"אין ספק כי מי שפורץ גדר ופועל לעשות שימוש קבוע בקרקע שאיננה שלו, הוא עבריין קרקע הפועל במחשבה תחילה. לא נאפשר לעברייני קרקע להשתלט על אדמות מדינה בניגוד לחוק", אומר ישראל סקופ, ראש החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS