כלים

מפקחי מינהל מקרקעי ישראל בסיוע משטרת ישראל קיימו היום מבצע אכיפה במסגרתו פינו עבריין קרקע שפלש ליער גילה והקים אוהל אינדיאני בשטח של כ- 30 מ"ר. הפולש, המוכר היטב למשטרה, פונה רק לפני שלושה חודשים ע"י עיריית ירושלים משטח סמוך ביער גילה

שמעון דוד כהן, פולש סדרתי, הפולש פעם אחר פעם לאדמות מדינה , פונה היום שוב מיער גילה ע"י מפקחי מינהל מקרקעי ישראל בליווי כוחות משטרה.

כהן, המוכר היטב למשטרה גם בתחומים אחרים, פונה רק לפני שלושה חודשים ע"י עיריית ירושלים, באמצעות צו ניקיון, משטח סמוך ביער גילה, בו הותיר אחריו לכלוך ופסולת בקרקעות המיועדות לשמש כאדמות יער. לאחר שפונה חזר ופלש שוב לשטח אחר ביער גילה, והיום פונה הבוקר ע"י מינהל מקרקעי ישראל שמימש בזאת פסק דין לפינויו.

כהן, , הקים ביער גילה האסור למגורים אוהל אינדיאני מאסיבי למגורי קבע, בשטח של למעלה מ - 30 מ"ר, בסמוך לו החנה את מכוניתו וערך שימוש פרטי באדמת היער המיועדות לשרת את הציבור כולו, תוך כדי שהוא מותיר אחריו לכלוך ופסולת רבים.

כעת יחל במינהל מקרקעי ישראל תהליך משפטי במטרה להגיש נגד הפולש, תביעה נזיקית בגין הוצאות הפינוי שנגרמו למדינה בשל הפעולות לסילוק פלישתו לאדמותיה, הכוללות את הוצאות הציוד ההנדסי, עלויות כוח האדם ועוד.

ראש אגף הפיקוח במינהל מקרקעי ישראל, ישראל סקופ, אומר : "אדמות מדינה המיועדות לשמש כיער מהוות שטח פתוח בעל ערכי טבע ונוף מיוחדים שאמור להישמר כריאה ירוקה לטובת הציבור כולו. המינהל לא יאפשר לאיש לפלוש לאדמות מדינה, ובכלל זה גם לא ליערות הקרן לקיימת לישראל. מדובר בעבירה פלילית שדינה שנה מאסר. הסגות גבול למקרקעי ציבור מהוות מכת מדינה מולה אנו נדרשים להגביר את פעולות האכיפה יום יום, שעה שעה".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS