מפקחי רשות מקרקעי ישראל, בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו היום מסיגי גבול, תושבי רח' בצרה ביפו שניסו להשתלט על 3 מגרשים בבעלות המדינה, המיועדים למגורים, בהיקף של חצי דונם. במהלך הפינוי ניסו מסיגי הגבול לתקוף את מפקחי הרשות ואף איימו בשימוש בנשק. לאחר סיום הפינוי עקבו העבריינים אחרי מכוניתו של מפקח הרשות וניסו לפגוע בו. כוחות יס"ם הוקפצו למקום, המשטרה בודקת חשדות לפעילות פלילית במתחם ומנהלת מצוד אחרי החשוד בניסיון התקיפה

מבצע אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל ביפו הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה ובתקרית אלימה. מסיגי הגבול, בני משפחת קבואטן ואבו סייף, המתגוררים בסמוך למגרשים אליהם פלשו, ברח' בצרה, "הרחיבו" למעשה את חצרם על חשבון הציבור, כאשר פלשו למגרשים בבעלות המדינה בהיקף של חצי דונם, המיועדים לדיור, ואף בנו בהם סככה. בנוסף הפכו בני המשפחות חלק מהקרקע לחנייה פרטית לשימושם.

בעת הפינוי ניסו מסיגי הגבול לתקוף את מפקחי המינהל, ואף איימו בשימוש בנשק. בעקבות האירוע האלים הוקפצו למקום כוחות יס"מ ומשטרה גדולים. לאחר שהסתיים הפינוי עקבו העבריינים אחר מפקח הרשות שיצא במכוניתו מאתר הפינוי, וכשעצר ברמזור ניסו העבריינים לפתוח את דלת מכוניתו במטרה לפגוע בו פיזית. המפקח הצליח להיחלץ מזירת האירוע ללא פגע.

מפקחי המינהל, בליווי שוטרי המשטרה ובאמצעות ציוד מכני הנדסי, הרסו את הסככה ופינו את הגינה והמרפסת והחזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי, כשהם מממשים בכך פסק דין שהתקבל לתביעת הרשות בהליך הוצאה לפועל.

מפקחי הרשות הגישו במשטרת יפו תלונה כנגד מסיגי הגבול באשמת הסגת גבול במקרקעי ציבור, איומים, ותקיפת עובד ציבור בעת ביצוע תפקידו. משטרת יפו מנהלת כעת מצוד אחרי החשוד בניסיון התקיפה של המפקח.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולשים תביעה על החזר ההוצאות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה – כל זאת במקביל לצעדי הענישה הפלילית שיינקטו ע" המשטרה.

ישראל סקופ, ראש החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מפקחי רשות מקרקעי ישראל פועלים יום – יום באופן נחוש כנגד השתלטות על קרקעות הציבור בצורה בלתי חוקית. לעיתים קרובות נתקלים מפקחי הרשות בעבריינים ואנשי אגרוף המנסים להלך אימים על החוק. על כל הפולש לאדמות מדינה לדעת שהחוק בישראל איננו מתקפל ואיננו נרתע".