מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו אמש מסיגת גבול, פאטמה גלוש, תושבת יפו, שניסתה להשתלט על שטח בבעלות המדינה על 500 מ"ר. במהלך הפינוי תקפו בני הבית את קבלן הפינויים של רמ"י שנזקק לטיפול רפואי, ואיימו על מפקח של הרשות. התוקפים, שזרקו על ראשו של הקבלן דלי מלט, נעצרו על ידי המשטרה

מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ביפו הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה. מסיגת הגבול, פאטמה גלוש, בנתה מרפסת לצרכיה האישיים על חשבון קרקע ציבורית, כאשר פלשה למגרש בבעלות המדינה בשטח של 500 מ"ר.

במהלך הפינוי תקפו מקורביה של גלוש את קבלן הפינויים של רמ"י שנזקק לטיפול רפואי,וזרקו על פניו דלי מלט בנוסף איימו התוקפים על מפקח של רשות מקרקעי ישראל. לאחר שהתוקפים נעצרו על ידי המשטרה, נמשכה פעולת האכיפה כסדרה עד לסיומה.

המפקחים פינו את הפולשת בהליך הוצאה לפועל של פסק דין, בליווי המשטרה ובאמצעות ציוד מכני הנדסי. הקרקע הוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

במקביל להליכים הפליליים שיינקטו ע"י המשטרה על עבירות התקיפה והאיומים שבוצעו במהלך הפינוי, יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולשים תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

ישראל סקופ, מנהל החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "הרמת יד על נציג החוק היא פשע חמור, הגובל בהתרסה בפניו של החוק. מפקחי רשות מקרקעי ישראל מבצעים את עבודתם בתנאים לא פשוטים, לעיתים קרובות מול עבריינים ובריונים, אך אנחנו ערוכים ומוכנים לבצע את תפקידנו בשמירה על אדמות המדינה"